5 quy chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh có hiệu lực từ 12/9

5 quy chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh có hiệu lực từ 12/9

5/5 - (1 bình chọn)

Mới đây theo thông tư số 01/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có đưa ra ban hành quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh sẽ có hiệu lực sắp tới ngày 12/9/2023 này.
môi trường
môi trường
Theo đó thì có 5 quy chẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xunh quanh sẽ được ban hành bao gồm:
  • QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
  • QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
  • QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
  • QCVN 10:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.
05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2023.
Kể từ ngày 12/9/2023 Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành. Đồng nghĩa với việc những quy chuẩn sau sẽ hết hiệu lực thi hành. Cụ thể chính là:
  • QCVN 15:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
  • QCVN 05:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Trong thông tư này cũng có nêu rõ các nhiệm vụ, dự án và đánh giá các khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước soog, hồ đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành các nội dung đánh giá thông qua các thông số như: nitrate (NO3- tính theo N) và phosphate (PO43- tính theo P) thì tiếp tục áp dụng ngưỡng giới hạn thông số nitrate, phosphate quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT.
Theo các nhiệm vụ thì dự án xử lý đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phâ hủy bị tồn lưu cũng đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục được áp dụng QCVN 54:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 03:2023/BTNMT.
Theo: VietQ.vn

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

  • Chứng nhận hệ thống
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Trách nhiệm xã hội
  • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!