Checklist audit ISO 45001 đánh giá Hệ thống quản lý OH&S – SPS

Checklist audit ISO 45001 đánh giá Hệ thống quản lý OH&S – SPS

5/5 - (1 bình chọn)

Trong việc xây dựng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001 thì việc đánh giá theo checklist 45001 là nội dung quan trọng nhằm đảm bảo Hệ thống được vận hành tốt nhất bám sát theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Để giúp các tổ chức/ doanh nghiệp xác định được những nội dung cần đánh giá đúng và chuẩn thì dưới đây SPS Cert sẽ chỉ ra cho bạn Checklist audit ISO 45001 đánh giá Hệ thống quản lý OH&S.

Checklist audit ISO 45001

 1. CHECKLIST AUDIT ISO 45001 KHOẢN 4 – BỐI CẢNH CỦA TÔ CHỨC

Xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong của tổ chức, làm rõ nhu cầu và mong đợi / yêu cầu của các bên quan tâm. Để hoàn thành các câu hỏi trong phần này, doanh nghiệp cần chắc chắn rằng:

 • Tổ chức biết, hiểu các vấn đề và ảnh hưởng OH&S bên ngoài và nội bộ có thể áp dụng cho các mục tiêu, tham vọng, động lực và lộ trình chiến lược của tổ chức
 • Tổ chức biết các bên có ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý OH&S và biết nhu cầu cũng như mong đợi của họ, kể cả nếu đây là nghĩa vụ pháp lý.
 • Hệ thống quản lý OH&S của tổ chức giải quyết các vấn đề bên ngoài và bên trong, nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên, cũng như tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức
 • Tổ chức đã lập một kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm các quy trình, hành động và yêu cầu quan trọng ở từng giai đoạn trong Hệ thống quản lý OH&S
 • Tổ chức đã xác định cách thức quản lý từng giai đoạn này và xác định vai trò của từng nhân viên cũng như các quy trình thích hợp.
 • Tổ chức hiểu rằng bối cảnh bên trong và bên ngoài liên tục thay đổi và tổ chức biết cách điều chỉnh Hệ thống quản lý OH&S của mình cho phù hợp
 1. CHECKLIST ISO 45001 KHOẢN 5 – LÃNH ĐẠO

Tập trung vào lãnh đạo chứ không chỉ đơn thuần là quản lý. Lãnh đạo cao nhất phải chứng minh sự tham gia trực tiếp nhiều hơn vào hệ thống quản lý OH&S của tổ chức. Khi trả lời các câu hỏi trong Checklist audit ISO 45001 ở mục này, doanh nghiệp cần đảm bảo:

 • Ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức đã nắm vững từng bước của quy trình chứng nhận và chịu trách nhiệm về hiệu quả của Hệ thống quản lý OH&S của tổ chức
 • Cả lãnh đạo cao nhất và nhân viên đều nhận thức được chính sách OH&S của tổ chức nhằm mục đích ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc. Chính sách OH&S tương thích với bối cảnh của tổ chức
 • Tổ chức đã thiết lập một khuôn khổ cho giao tiếp nội bộ ở tất cả các cấp
 • Công việc hàng ngày trong tổ chức luôn đảm bảo việc tuân thủ các chính sách và thủ tục được quy định trong Hệ thống quản lý OH&S
 • Các lãnh đạo của tổ chức đều có tư duy và cách tiếp cận dựa trên rủi ro và hiểu được chìa khóa thành công là việc phổ biến các quy trình của Hệ thống quản lý OH&S đến người lao động.
 • Tổ chức đã đánh giá cả rủi ro và cơ hội bên trong và phát sinh từ các quy trình, đồng thời xác định các biện pháp thích hợp để đối phó với chúng.
 • Tổ chức đã xác định người chịu trách nhiệm về từng nội dung và giai đoạn của Hệ thống quản lý OH&S

khả năng lãnh đạo

 1. CHECKLIST AUDIT ISO 45001 KHOẢN 6 – LẬP KẾ HOẠCH

Chủ động xác định bất kỳ trường hợp nào có thể gây ra các sự việc không mong muốn có thể ảnh hưởng đến sự cải tiến của Hệ thống OH&S. Các câu hỏi đánh giá ISO 45001 ở phần này hướng tới việc đảm bảo:

 • Tổ chức đã thiết kế một khuôn khổ để xác định các rủi ro và cơ hội cũng như tác động của chúng đối với những quy trình trong Hệ thống quản lý OH&S
 • Dựa trên kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý OH&S, tổ chức đã biết cách đáp ứng các mục tiêu OH&S
 • Tổ chức đã xem xét các sửa đổi và cải tiến của Hệ thống Quản lý OH&S liên quan đến bối cảnh, rủi ro và cơ hội của tổ chức
 1. CHECKLIST ISO 45001 KHOẢN 7 – HỖ TRỢ

Để đảm bảo sự tuân thủ với các yêu cầu trong điều khoản 7 của tiêu chuẩn ISO 45001, doanh nghiệp phải chắc chắn rằng:

 • Tổ chức đã hiểu rõ các nguồn lực mà Hệ thống quản lý OH&S cần có về: môi trường, cơ sở hạ tầng, con người, …
 • Để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức tuân thủ các yêu cầu OH&S, tổ chức luôn giám sát các quy trình của mình
 • Tổ chức có cơ sở hạ tầng phù hợp để đảm bảo Hệ thống quản lý OH&S của mình tuân theo các Tiêu chuẩn liên quan và luật pháp hiện hành.
 • Để áp dụng ISO 45001 hiệu quả, nhân viên và lãnh đạo cấp cao của tổ chức được đào tạo phù hợp với Hệ thống quản lý OH&S.
 • Nhờ trao đổi thông tin nội bộ, mỗi nhân viên đều hiểu được sự đóng góp của họ là cần thiết để thúc đẩy sự thành công của Hệ thống quản lý OH&S
 • Tổ chức trao đổi thông tin cả bên trong và bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý OH&S, bao gồm cả những thay đổi đối với hệ thống này
 • Tổ chức hiểu phải cung cấp thông tin dạng văn bản nào vừa để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn vừa để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu một cách trơn tru và không có sai sót
 1. CHECKLIST ISO 45001 KHOẢN 8 – HOẠT ĐỘNG

Khi trả lời Checklist đánh giá ISO 45001, các câu trả lời dành cho các câu hỏi trong điều khoản 8 cần đảm bảo:

 • Các quy trình của tổ chức đáp ứng những yêu cầu của ISO 45001
 • Mỗi thay đổi đều được xem xét cẩn thận
 • Tổ chức đảm bảo đã phân tích kiểm soát các rủi ro xuất phát từ công việc của các nhà thầu
 • Các quy trình được lập thành văn bản tuân thủ ISO 45001 cho phép tổ chức phát hiện và đối phó với các tình huống khẩn cấp và tất cả nhân viên trong tổ chức đều được đào tạo phù hợp
 1. CHECKLIST ISO 45001 KHOẢN 4 – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

Các câu hỏi đánh giá ISO 45001 ở điều khoản 9 hướng tới việc xác minh:

 • Tổ chức có một loạt các quy trình giám sát và đo lường thích hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu lực của hệ thống quản lý OH&S.
 • Tổ chức đã đánh giá kết quả của các quá trình giám sát và đo lường
 • Tổ chức đã thiết kế một cấu trúc kiểm toán nội bộ chính thức cho phép đánh giá Hệ thống quản lý OH&S
 • Tổ chức đã xác định những điểm yếu của mình trong Hệ thống Quản lý OH&S cần giải quyết và sẽ đưa những điểm yếu này vào các đánh giá quản lý của mình.
 • Tổ chức đã có một quy trình đánh giá quản lý chính thức nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục
 1. CHECKLIST ISO 45001 KHOẢN 10 – CẢI TIẾN

Khi trả lời các câu hỏi để kiểm tra sự tuân thủ trong điều khoản 10 của tiêu chuẩn ISO 45001, doanh nghiệp cần chắc chắn:

 • Tổ chức đã xác định được những điểm yếu trong Hệ thống quản lý OH&S của mình và biết cách cải tiến những điểm yếu này để đáp ứng các mục tiêu OH&S. Tổ chức đã cân nhắc kỹ lưỡng về các hành động và từng bước thực hiện thích hợp.
 • Tổ chức đã thiết kế một quy trình quản lý thích hợp để đối phó với bất kỳ sự không tuân thủ nào trong hệ thống quản lý OH&S
 • Tổ chức đã đồng ý về cách thức cải tiến liên tục tính phù hợp
 • Để giữ cho Hệ thống quản lý OH&S của tổ chức luôn cập nhật và phát triển, tổ chức thường xuyên trao đổi với nhân viên của mình và tham khảo ý kiến ​​của họ bất cứ khi nào cần trợ giúp để đảm bảo sự cải tiến liên tục của hệ thống OH&S

>> xem thêm: Hướng dẫn triển khai xây dựng iso 45001:2018

————————————————————————————————————————————————————

Mọi thắc mắc liên quan tới Checklist audit ISO 45001 hoặc dịch vụ chứng nhận ISO 45001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!