Đắk Lắk Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 thúc đẩy cải cách hành chính

Đắk Lắk Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 thúc đẩy cải cách hành chính

5/5 - (1 bình chọn)

Mới đây UBND tỉnh Đắk Lắk mới cho ban hành Quyết định Số 469/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2023.
UBND tỉnh Đắk Lắk có mục tiêu đánh giá tình hình cũng như hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo bộ tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2015 nhằm góp phần thúc đẩy cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Với những hoạt động như đề xuất, kiến nghị, hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp, phương thức hoạt động có hiệu quả hơn về việc áp dụng, duy trì HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước; Tổng hợp báo cáo tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
áp dụng iso 9001
áp dụng iso 9001
Về yêu cầu của Kế hoạch, hoạt động kiểm tra phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, sẽ chọn kiểm tra ngẫu nhiên từ 03 – 05 quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại mỗi đơn vị được kiểm tra; Qua kiểm tra rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác duy trì, hiệu lực, hiệu quả áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, có kết luận rõ ràng, cụ thể về hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị được kiểm tra.
Về nội dung kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Sự tuân thủ của cơ quan, đơn vị đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục và các quy định có liên quan khác…
Duy trì hiệu quả áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 góp phần thúc đẩy cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. (Ảnh minh họa)
Đối với nội dung kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, chủ yếu kiểm tra việc bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trọng quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; Khi áp dụng ISO 9001:2015 cần có xác nhận của người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL; Việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia chứng nhận ISO 9001:2015, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);
Theo thống kê thì tổng số đối tượng được kiểm tra bao gồm có 233 cơ quan, đơn vị trong đó có 160 cơ quan kiểm tra qua báo cáo, 73 cơ quan sẽ được kiểm tra tại trụ sở cơ quan. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra tại 09 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 05 UBND cấp huyện, 02 UBND cấp xã; UBND cấp huyện chủ trì kiểm tra tại 57 UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý.
áp dụng iso 9001
áp dụng iso 9001
Trường hợp các cơ quan được kiểm tra tại trụ sở làm việc thì cần tiến hành cắt cử cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra có đủ người, đủ thành phần báo cáo về các vấn đề có liên quan đến các nội dung cần kiểm tra và cung cấp một cách kịp thời đầy đủ chính xác các thông tin, tài liệu theo đúng yêu cầu của đoàn kiểm tra. Ngoài ra cần tạo điều kiện một cách thuận lợi để doàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Với các UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ chủ trì, tổ chức kiểm tra tại UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, quy định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra; xây dựng đề cương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo cáo; xây dựng lịch kiểm tra cụ thể, thông báo và tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo nội dung, thời gian của kế hoạch này.
Bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy các kết quả đạt được trong thời gian tới.

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

  • Chứng nhận hệ thống
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Trách nhiệm xã hội
  • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!