Doanh Nghiệp phát triển bền vững nhờ Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

Doanh Nghiệp phát triển bền vững nhờ Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Với hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp có thể giúp cho các tổ chức có được một trong những hệ thống quản lý đảm bảo cho nhân viên làm việc trong một môi trường an toàn và thân thiện. Từ khi ra đời cho đến nay bộ tiêu chuẩn ISO 45001 đã được áp dụng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành dựa trên cơ sở tiếp nối thành công với việc được áp dụng cũng như phổ biến bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 của viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI) ban hành. Để có thể ban hành một Tiêu Chuẩn Quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp để có thể phổ biến một cách rộng hơn bộ tiêu chuẩn này đến các nước cũng như các lĩnh vực ngành nghề sản xuất đồng thời có thể dễ dàng được tương thích với các tiêu chuẩn về HTQLCL khác như ISO 9001:2015 hay bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

bộ tiêu chuẩn iso 45001
bộ tiêu chuẩn iso 45001

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 có cung cấp và đưa ra những tiêu chí và những khuôn khổ nhằm cải thiện được môi trường làm việc cho con người giúp giảm thiểu đi những rủi ro tại nơi làm việc cũng như tạo điều kiện làm việc một cách an toàn hơn. Bộ tiêu chuẩn này có thể giúp cho các tổ chức cung cấp một HTQL an toàn sức khỏe và nghề nghiệp để tránh các rủi ro có liên quan đến các loại bệnh tật cho người lao động.

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 này cũng được sử dụng để giúp làm cơ sở cho việc đánh giá cũng như cấp giấy chứng nhận phù hợp để tạo nên một HTQL  AT&SKNN của một tổ chức, Các doanh nghiệp có thể cho phép một tổ chức có thể thông qua được một Hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm tích hợp những khía cạnh khác nhau về sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như việc chăm sóc sức khỏe, phúc lợi công nhân; tuy nhiên, cần lưu ý rằng một tổ chức có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành để giải quyết các vấn đề đó.

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 này có thể được áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Những tổ chức có mong muốn xây dựng một Hệ thống Quản lý ATSKNN nhằm cải thiện điều kiện cũng như giúp loại bỏ mối nguy hại và giúp giảm thiểu các rủi ro bao gồm việc thiếu đi sự đầy đủ của Hệ thống và tạo ra cơ hội cho việc đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả nhất giúp giải quyết sự không phù hợp của hệ thống AT&SKNN có liên quan đến các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Một khi tổ chức, doanh nghiệp tiến hành áp dụng hệ thống ISO 45001 thì có thể tương thích và áp dụng được với các bộ tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 14001 khác để tạo điều kiện xây dựng một HTQL đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm đồng thời an toàn cho người lao động và bảo vệ môi trường bề vững.

Tiêu chuẩn ISO 45001 không đưa ra các tiêu chí cụ thể cho kết quả hoạt động AT&SKNN, cũng không phải là quy tắc về thiết kế một hệ thống quản lý AT&SKNN. Hệ thống quản lý AT&SKNN của tổ chức phải cụ thể để đáp ứng những nhu cầu riêng của tổ chức đó trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật; do đó một doanh nghiệp nhỏ với rủi ro thấp có thể chỉ cần phải thực hiện hệ thống tương đối đơn giản, trong khi một tổ chức lớn với mức độ rủi ro cao có thể cần một hệ thống phức tạp hơn nhiều. Bất kỳ loại hình hệ thống nào thì cũng phải có khả năng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, với điều kiện hệ thống đó phù hợp và có hiệu quả với tổ chức.

Hệ thống ISO 45001 không thể giải quyết các vấn đề một cách cụ thể như an toàn sản phẩm, thiệt hại cho nhóm tài sản hoặc các tác động khác không an toàn cũng như sức khỏe nghề nghiệp của một tổ chức. Bộ tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001 là một công cụ quản lý nhằm giúp các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ trở lên sử dụng một cách tự nguyện nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu được các rủi ro gây hại cho doanh nghiệp của bạn.

Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý AT&SKNN sẽ cho phép tổ chức cải tiến kết quả hoạt động AT&SKNN của mình bằng cách: Xây dựng và thực hiện chính sách và các mục tiêu OH&S. Thiết lập các quá trình có hệ thống xem xét “bối cảnh” của tổ chức và có tính đến các rủi ro và cơ hội, các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác. Xác định các mối nguy và rủi ro AT&SKNN gắn với các hoạt động của tổ chức; tìm cách loại bỏ chúng hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tìm ẩn.

Là một nơi làm việc an toàn, có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, như sau: Cải thiện khả năng đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật; Giảm chi phí về tai nạn; Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành; Giảm chi phí đóng bảo hiểm; Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự; Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế. Có thể tác động đến khách hàng đang quan tâm đến trách nhiệm xã hội.

Theo: VietQ.vn

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

  • Chứng nhận hệ thống
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Trách nhiệm xã hội
  • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!