Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017

5/5 - (2 bình chọn)

Chắc hẳn không ít người đã từng nghe nói tới hệ thống quản lý chất lượng iso 17025 khi tìm hiểu về những tiêu chuẩn quốc tế dành cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Vậy hệ thống này là gì, tại sao lại có nhiều người quan tâm tới nó như vậy? Trong bài viết này SPS Cert sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về chúng. 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO/IEC 17025:2017 LÀ GÌ? 

“Hệ thống quản lý chất lượng” hay còn gọi là “QMS” được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Quality Management System. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017 giúp xác định cách thức để một tổ chức, phòng thí nghiệm / hiệu chuẩn đảm bảo được năng lực hoạt động và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của pháp luật và khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017 được thiết lập dựa trên một loạt các quy tắc nội bộ, chính sách, quy trình, tài liệu, hồ sơ liên quan. 

>>> Xem thêm: Tại sao nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 17025?

CÁC YẾU TỐ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO/IEC 17025 

Để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh cần có nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố cấu thành nên một hệ thống có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn bao gồm 3 yếu tố cơ bản sau: 

 1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức là cách thức bố trí, sắp xếp nhân sự. Đó còn là sự phân công vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận trong nội bộ tổ chức. Cơ cấu tổ chức phải được thiết lập một cách khoa học, chặt chẽ, phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế, tương thích với năng lực cá nhân và chuyên môn của từng bộ phận.  Trong hệ thống quản lý chất lượng iso 17025 có nêu ra vấn đề này. 

 1. Nội quy / Quy định

Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những cách xử sự mà các chủ thể được, không được hoặc buộc phải thực hiện khi gặp phải tình huống nêu ở bộ phận giả định của quy phạm pháp luật. 

Nội quy là văn bản được ban hành với mục đích ngăn ngừa sự lạm quyền của người sử dụng lao động dẫn tới việc ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người lao động cũng như kiểm soát, đảm bảo trật tự, kỉ luật và giúp các hoạt động trong một đơn vị được diễn ra bình thường.  

Nội quy là những quy định mang tính bắt buộc đối với những người trong một tập thể nhằm bảo đảm trật tự và kỉ luật trong tập thể đó, bên cạnh đó, nội dung nội quy không được trái với các quy định của pháp luật. Có thể hiểu nội quy là sự cụ thể hóa những quy định chưa được thỏa thuận một cách rõ ràng trong hợp đồng lao động cũng như trong luật lao động và có giá trị bắt buộc áp dụng đối với người lao động và chủ thể sử dụng lao động khi xảy ra tranh chấp lao động. 

tiêu chuẩn ISO 17025
tiêu chuẩn ISO 17025
 1. Quá trình

Quá trình là tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác lẫn nhau, sử dụng đầu vào để cho ra kết quả dự kiến. Như vậy, các nhiệm vụ, hoạt động trong quá trình phải được sắp xếp theo một trình tự cụ thể, hợp lý để dẫn tới một kết quả cuối cùng. Kết quả đó thường là một hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của pháp luật và khách hàng. Trong “Quá trình” sẽ có sự tham gia của các yếu tố hữu hình như: nội quy, quy định, văn bản hướng dẫn, nguồn lực, máy móc, thiết bị, vật tư,… 

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 17025:2017 

 • Cải tiến quy trình làm việc hiệu quả 
 • Cắt giảm lãng phí và tối ưu hóa chi phí hoạt động 
 • Định hướng phát triển một cách khoa học, có hệ thống 
 • Cung cấp dịch vụ chất lượng cao 
 • Đáp ứng và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 
 • Mang lại nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO/IEC 17025:2017 

Để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017, tổ chức cần trải qua các bước sau: 

Bước 1: Xây dựng chính sách chất lượng phòng thử nghiệm 

Chính sách chất lượng phòng thử nghiệm là kim chỉ nam trong việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng của bất kỳ tổ chức nào. Chính sách chất lượng phòng thử nghiệm phải đảm bảo tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động chất lượng phòng thử nghiệm của mình.  

Ngoài ra, chính sách chất lượng cần phản ánh cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc tuân theo các yêu cầu của luật pháp và yêu cầu khác liên quan. Làm tốt giai đoạn này tức là tổ chức đã xây dựng được một nền tảng vững chắc để xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm  

Bước 2: Lên kế hoạch quản lý chất lượng phòng thử nghiệm 

Bước này tương ứng với giai đoạn P (Plan) – Hoạch định. Kế hoạch phải được thiết lập dựa trên sự tuân thủ các yêu cầu về pháp luật, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 17025 và mong đợi của các bên liên quan. Bởi vậy tổ chức cần: 

 • Xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về chất lượng phòng thử nghiệm mà tổ chức phải tuân thủ bao gồm: các yêu cầu pháp luật của quốc tế, quốc gia; các yêu cầu pháp luật của địa phương / ngành nghề; yêu cầu của các bên liên quan như khách hàng, đối tác 
 • Xác định các khía cạnh chất lượng phòng thử nghiệm có ảnh hưởng tới tổ chức. Trong đó có các khía cạnh chất lượng phòng thử nghiệm trong phạm vi hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, xem xét đầu vào và đầu ra của quy trình. 
 • Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý chất lượng phòng thử nghiệm nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra. Cần mô tả cách thức thực hiện để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đó, bao gồm cả thời gian, các nguồn lực cần thiết và người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc này 
tiêu chuẩn ISO 17025
tiêu chuẩn ISO 17025

Bước 3: Triển khai thực hiện kế hoạch chất lượng phòng thử nghiệm 

Bước này tương ứng với giai đoạn D (Do) – Thực hiện. Để vận hành Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm một cách hiệu quả thì trong giai đoạn này, tổ chức cần cung cấp các công cụ, các quy trình và các nguồn lực cần thiết một cách kịp thời và khoa học. Trọng tâm của việc thực hiện là phân công công việc một cách rõ ràng, phổ biến về các thay đổi và các chính sách, quy trình cho mọi nhân sự, đảm bảo nhân sự có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này gồm: 

 • Về cơ cấu: Chỉ định một hoặc một nhóm người có trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm và cung cấp các nguồn lực cần thiết. 
 • Về năng lực: Triển khai các hoạt động đào tạo thích hợp cho các đối tượng quản lý, các nhóm nhân viên, nhóm quản lý dự án và các cán bộ điều hành chủ chốt tại cơ sở 
 • Về thông tin liên lạc: Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ và bên ngoài nhằm tiếp nhận và phản hồi các thông tin về chất lượng phòng thử nghiệm và phổ biến các thông tin cho các cá nhân, bộ phận, tổ chức liên quan. Thông tin ở đây có thể bao gồm: các quy định pháp luật, thông tin của các nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng xung quanh, các chương trình, chính sách, quy trình kế hoạch chất lượng phòng thử nghiệm cần phổ biến cho nhân viên. 
 • Về tài liệu: Văn bản hóa sổ tay, các quy trình và mô tả công việc khi triển khai hệ thống quản lý chất lượng iso 17025.  

Bước 4: Đánh giá kết quả và hành động khắc phục 

Bước này tương ứng với giai đoạn C (Check) – Kiểm tra. Trong giai đoạn này, tổ chức sẽ phải thực hiện các hoạt động sau: 

 • Giám sát và đo lường: Tiến hành quy trình giám sát và đánh giá kết quả của những hoạt động đã được triển khai nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Hiệu quả hoạt động ở đây được so sánh với với các tiêu chí ban đầu. Hoạt động này phải được tiến hành định kỳ 
 • Xác định sự không phù hợp và hành động khắc phục / phòng ngừa: Xác định tình hình thực tế và đưa ra các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa phù hợp khi phát hiện ra điểm chưa tuân thủ hoặc không phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm 
 • Lưu trữ hồ sơ: Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm trong thời gian quy định  

Bước 5: Xem xét của lãnh đạo

Bước này của hệ thống quản lý chất lượng iso 17025 tương ứng với giai đoạn A (Act) – Hành động. Trong giai đoạn này tổ chức cần thu thập các thông tin liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm và thông báo các thông tin này tới lãnh đạo cấp cao theo kế hoạch định kỳ để:

 • Đảm bảo tính phù hợp liên tục của hệ thống Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm
 • Xác định tính đầy đủ của Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm
 • Thẩm tra tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm
 • Tạo điều kiện cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm

———————————————————————————————————————————————————-

Mọi thắc mắc liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017, Quý Tổ chức vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!