So sánh ISO 50001:2011 và ISO 50001:2018

So sánh ISO 50001:2011 và ISO 50001:2018

5/5 - (1 bình chọn)

Phiên bản mới nhất của ISO 50001 được phát hành vào tháng 8 năm 2018, thay thế phiên bản 2011. SPS CERT sẽ có sự so sánh giữa ISO 50001:2011 và ISO 50001:2018 để người đọc thấy được sự thay đổi và bổ sung giữa hai phiên bản.

Xem thêm Tiêu chuẩn ISO 50001

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA ISO 50001:2018 SO VỚI ISO 50001:2011

So sánh ISO 500012011 và ISO 500012018
So sánh ISO 500012011 và ISO 500012018

Nhưng có những thay đổi và lợi ích bổ sung từ năm 2011 đến năm 2018 bao gồm:

 • Làm rõ ngôn ngữ, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa chung với những tiêu chuẩn ISO khác
 • Ưu tiên vai trò của quản lý cấp cao
 • Hỗ trợ tích hợp với các quy trình quản lý chiến lược
 • Bổ sung các định nghĩa mới, bao gồm “cải thiện hiệu suất năng lượng”
 • Xác định rõ hơn các loại năng lượng và loại trừ chúng.
 • Đánh giá năng lượng được xác định rõ hơn
 • Bình thường hóa EnPI và EnB năng lượng
 • Chi tiết bổ sung về yêu cầu và thu thập dữ liệu năng lượng
 • Làm rõ văn bản EnPI và EnB để hiểu rõ hơn về các khái niệm này

SO SÁNH CHỦ ĐỀ CHUNG GIỮA ISO 50001:2011 VÀ ISO 50001:2018

ISO 50001:2011 ISO 50001:2018
Tổng quan 4 mệnh đề 10 mệnh đề: Tổ chức lại thứ tự điều khoản và nội dung để phù hợp hơn các tiêu chuẩn khác
Bối cảnh của tổ chức Không có yêu cầu Tổ chức phải xác định, theo dõi, xem xét các vấn đề nội bộ và bên ngoài cũng như các bên quan tâm có liên quan và các yêu cầu của họ, liên quan đến kết quả của hệ thống quản lý năng lượng của mình
Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm Không có yêu cầu Sử dụng thông tin theo ngữ cảnh để xác định các bên quan tâm liên quan đến hiệu suất năng lượng và EnMS
Tăng cường sự cam kết của lãnh đạo và quản lý cấp cao Kỳ vọng ngắn gọn Các nhu cầu mới yêu cầu lãnh đạo tích cực tham gia và thể hiện vai trò lãnh đạo đối với hiệu quả của EnMS
Rủi ro và Cơ hội Hành động phòng ngừa Các tổ chức được yêu cầu phải hành động để giải quyết các rủi ro
Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động Những yêu cầu cơ bản Tiện ích bổ sung trong các yêu cầu:

– Phải kiểm soát các thay đổi và xem xét hậu quả của các thay đổi

– Đảm bảo kiểm soát việc sử dụng năng lượng đáng kể thuê ngoài

– Thông tin dạng văn bản được lưu giữ ở mức độ cần thiết để có sự tin tưởng rằng các quá trình đã được thực hiện

Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất năng lượng và EnMS Yêu cầu ngắn gọn – Xác định các phương pháp theo dõi, đo lường và phân tích, đánh giá

– Yêu cầu đối với thông tin tài liệu

SO SÁNH CÁC MỆNH ĐỀ CUẢ ISO 50001:2011 VÀ ISO 50001:2018

ISO 50001:2011

STT STT

ISO 50001:2018

Giới thiệu Giới thiệu
Phạm vi 1 1 Phạm vi
Tài liệu tham khảo quy chuẩn 2 2 Tài liệu tham khảo quy chuẩn
Thuật ngữ và định nghĩa 3 3 Thuật ngữ và định nghĩa
4 Bối cảnh của tổ chức
4.1 Hiểu tổ chức
Yêu cầu hệ thống quản lý năng lượng 4
Yêu câu chung 4.1 4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý năng lượng
4.4 Hệ thống quản lý năng lượng
Trách nhiệm quản lý 4.2
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý năng lượng
Quản lý hàng đầu 4.2.1 5 Lãnh đạo và cam kết
5.1 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức
Đại diện quản lý 4.2.2 7.1 Tài nguyên
Chính sách năng lượng 4.3 5.2 Chính sách năng lượng
Quy hoạch năng lượng 4.4 6 Lập kế hoạch
Tổng quan 4.4.1 6.1 Các hành động để giải quyết rủi ro liên quan đến các mối đe dọa và cơ hội
Yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 4.4.2 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
Đánh giá năng lượng 4.4.3 6.3 Đánh giá năng lượng
6.1 Rủi ro Liên quan đến các mối đe dọa và cơ hội
năng lượng cơ bản 4.4.4 6,5 năng lượng cơ bản
Chỉ số hiệu suất năng lượng 4.4.5 6.4 Chỉ số hiệu suất năng lượng
Mục tiêu năng lượng, chỉ tiêu năng lượng và kế hoạch hành động quản lý năng lượng 4.4.6 6.2 Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và lập kế hoạch để đạt được chúng
Thực hiện và vận hành 4,5 7 Hỗ trợ
Tổng quan 4.5.1
Năng lực, đào tạo và nhận thức 4.5.2 7.2 năng lực
7.3 Nhận thức
Liên lạc 4.5.3 7.4 truyền thông
7.4.1 Tổng quan
7.4.2 Sự giao tiếp nội bộ
7.4.3 giao tiếp bên ngoài
Tài liệu 4.5.4 7.5 Thông tin tài liệu
7.5.1 Tổng quan
7.5.2 Tạo và cập nhật
7.5.3 Kiểm soát thông tin tài liệu
Kiểm soát hoạt động 4.5.5 8.1 Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động
Sự chuẩn bị sẵn sàng và phản hồi ngay lập tức 4.5.6 8.2 Thiết kế
Mua sắm các dịch vụ năng lượng, sản phẩm, thiết bị và năng lượng 4.5.7 8.3 Tạp vụ
kiểm tra 4.6 9 Đánh giá hiệu suất
Giám sát và đo lường 4.6.1 9.1 Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất năng lượng và EnMS
6.6 Lập kế hoạch thu thập dữ liệu năng lượng
Đánh giá tuân thủ 4.6.2 9.12 Đánh giá các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
Kiểm toán nội bộ của EnMS 4.6.3 9.2 Đánh giá EnMS nội bộ
Kiểm toán nội bộ của EnMS 4.6.3 9.2 Đánh giá EnMS nội bộ
Kiểm soát hồ sơ 4.6.5 7.5 Thông tin tài liệu
Xem lại việc quản lý 4.7 9.3 Xem lại việc quản lý
10 Sự cải tiến
10.2 Cải tiến liên tục

—————————————————————————————————————————————————————————–

Trên đây là một vài so sánh giữa ISO 50001:2011 và ISO 50001:2018. Mọi thắc mắc liên quan đến chứng nhận ISO 50001 vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!