Tiêu chuẩn FSSC 24000 về Hệ thống quản lý xã hội

Tiêu chuẩn FSSC 24000 về Hệ thống quản lý xã hội

5/5 - (1 bình chọn)

Trên thế giới hiện nay có nhiều tiêu chuẩn khác nhau liên quan tới trách nhiệm xã hội. Mới đây, Tổ chức FSSC đã cho ra mắt tiêu chuẩn FSSC 24000 về Hệ thống quản lý xã hội

TIÊU CHUẨN FSSC 24000 LÀ GÌ

Tiêu chuẩn FSSC 24000
Tiêu chuẩn FSSC 24000

Tiêu chuẩn FSSC 24000 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý xã hội (SMS – Social Management System) do tổ chức FSSC (Food Safety System Certification) ban hành. FSSC 24000 là một chương trình đánh giá và chứng nhận cho các hệ thống quản lý xã hội phù hợp với cách tiếp cận hệ thống của ISO. Nó giúp các tổ chức cải thiện hệ thống quản lý và từ đó bảo vệ thương hiệu của họ, thúc đẩy tác động kinh doanh, đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc xác định và giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

FSSC 24000 PHIÊN BẢN MỚI NHẤT LÀ GÌ?

FSSC 24000 phiên bản 1.0 được ban hành tháng 10/2022 là phiên bản duy nhất nhất hiện nay của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý xã hội.

TỔ CHỨC NÀO THUỘC PHẠM VI CỦA TIÊU CHUẨN FSSC 24000?

FSSC 24000 phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, với mọi quy mô đều có thể áp dụng và chứng nhận FSSC 24000 để chứng minh việc hoạt động luôn tuân thủ theo trách nhiệm xã hội của mình.

CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA FSSC 24000

 1. Chính sách nhân quyền

 • Kiểm kê rủi ro về các vấn đề nhân quyền
 • Các hoạt động của tổ chức không gây ra các tác động tiêu cực đến quyền con người.
 • Thiết lập thực hiện và duy trì quy trình thẩm định về quyền con người
 1. Lao động cưỡng bức

 • Không tham gia, hỗ trợ hoặc dung túng việc làm bằng vũ lực hoặc ép buộc
 • Không ép buộc bất kỳ người nào làm việc dưới sự đe dọa của bất kỳ hình phạt hoặc chế tài nào.
 • Không giữ giấy tờ cá nhân hoặc bất kỳ tài sản có giá trị nào khác của người lao động để ép buộc họ làm việc
 • Người lao động không bị tính phí khi ứng tuyển công việc
 • Không bắt người lao động thế chấp bất kỳ tài sản nào
 • Người lao động không bị ràng buộc bởi nợ nần hoặc bị buộc phải làm việc cho chủ lao động hoặc bất kỳ tổ chức nào khác để trả nợ.
 • Không hạn chế quyền tự do đi lại của người lao động
 • Thực hiện các biện pháp khắc phục nếu phát hiện vi phạm
FSSC 24000
FSSC 24000
 1. Lao động trẻ em

 • Tuân thủ độ tuổi lao động tối thiểu không dưới 15 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Có thể sử dụng những người dưới 15 tuổi làm công việc nhẹ nhàng theo Công ước 138 [3] của ILO và phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành của quốc gia
 • Tổ chức không sử dụng lao động dưới 18 tuổi vào ban đêm hoặc trong điều kiện độc hại
 • Tổ chức thiết lập cơ chế xác minh tuổi cho tất cả người lao động và duy trì hồ sơ xác minh tuổi hợp lệ.
 • Thực hiện các biện pháp khắc phục nếu phát hiện vi phạm
 1. Quyền tự do hiệp hội

 • Người lao động có quyền từ chối hoặc tham gia hoặc thành lập công đoàn hoặc các tổ chức người lao động khác
 • Đại diện của người lao động hoặc thành viên của tổ chức công đoàn không bị phân biệt đối xử hoặc bị trừng phạt vì tư cách thành viên của họ
 • Đại diện người lao động có quyền tiếp cận nơi làm việc để thực hiện chức năng đại diện của họ
 1. Phân biệt đối xử / Đối xử công bằng với người lao động

 • Đối xử bình đẳng trong việc làm và nghề nghiệp
 • không tham gia, hỗ trợ hoặc dung túng cho việc sử dụng hoặc đe dọa trừng phạt thể xác, cưỡng bức về tinh thần hoặc thể chất, bắt nạt, quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục hoặc lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Các quy trình kỷ luật bằng văn bản được áp dụng và được thông báo đến tất cả người lao động.
 • Lưu hồ sơ của tất cả các hành động kỷ luật
 1. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

 • Các điều kiện an toàn, lành mạnh và sạch sẽ được cung cấp ở tất cả các nơi làm việc, bao gồm cả chỗ ở của công nhân và các cơ sở khác theo quy định
 • Cung cấp huấn luyện sức khỏe và an toàn được kịp thời và lặp lại thường xuyên
 • Có hồ sơ bằng văn bản về tất cả các sự cố về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
 • Xác định nguyên nhân của các sự cố về sức khỏe và an toàn
 • Cung cấp miễn phí thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) phù hợp và hiệu quả
 • Cung cấp sơ cứu và hỗ trợ y tế cho bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào tại nơi làm việc
 • Tất cả công nhân đều được cung cấp nước uống miễn phí và nhà vệ sinh sạch sẽ
 1. An toàn tòa nhà

 • Các lối thoát hiểm, lối thoát nạn, thiết bị chữa cháy và thiết bị báo cháy được đánh dấu phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngàn
 • Các lối thoát nạn và lối thoát hiểm thông thoáng, dễ tiếp cận và không có chướng ngại vật
 • Thiết bị chữa cháy và thiết bị báo cháy được thử nghiệm hoặc kiểm tra phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành
 • Các cơ sở lưu trú được bố trí tách biệt với các cơ sở sản xuất hoặc lưu trữ
tiêu chuẩn FSSC 2400
tiêu chuẩn FSSC 2400
 1. Việc làm và quan hệ hợp đồng

 • Người lao động được thông báo dễ hiểu về các điều khoản và điều kiện tuyển dụng của họ bằng văn bản
 • Công việc được thực hiện bởi các cá nhân phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành
 • Không có sự sắp xếp việc làm nào được sử dụng để trốn tránh các nghĩa vụ đối với người lao động theo luật lao động và an sinh xã hội
 • Tiền lương cho giờ làm việc tiêu chuẩn đáp ứng hoặc vượt quá mức lương tối thiểu hợp pháp hiện hành, tiêu chuẩn ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
 • Tiền lương được trả đều đặn, kịp thời và đầy đủ
 • Tất cả người lao động được trả công cho tất cả thời gian làm thêm giờ theo yêu cầu của pháp luật
 • Tất cả người lao động đều được cung cấp chi tiết rõ ràng và bằng văn bản về tiền lương của họ
 • Không có khoản khấu trừ tiền lương nào được thực hiện trừ khi được cho phép bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành
 • Tất cả các quyền lợi và cơ sở vật chất bắt buộc hợp pháp theo yêu cầu của luật pháp đều được cung cấp cho tất cả người lao động.
 1. Giờ làm việc

 • Giờ làm việc tiêu chuẩn tuân theo các yêu cầu pháp lý hiện hành nhưng không vượt quá 48 giờ
 • Khi tổng số giờ làm việc vượt quá 60 giờ mỗi tuần, bao gồm cả thời gian làm thêm giờ, tổng số giờ làm việc phải được báo cáo
 • Thời gian làm thêm theo thỏa thuận với người lao động và yêu cầu làm thêm giờ không dẫn đến lao động cưỡng bức
 • Tất cả người lao động có quyền giải lao trong ca làm việc
 • Người lao động có quyền nghỉ ít nhất một ngày trong 24 giờ liên tục hàng tuần.
 • Người lao động được nghỉ phép có lương (nghỉ lễ và nghỉ hàng năm, nghỉ thai sản / nghỉ sinh con, nghỉ ốm, v.v.) theo các yêu cầu pháp lý hiện hành
 1. Cơ chế khiếu nại

 • Có thủ tục bằng văn bản để giải quyết các khiếu nại
 • Bảo mật bất kỳ khiếu nại nào
 • Bảo vệ người khiếu nại
 1. Đạo đức kinh doanh

 • Không và không dính líu đến bất kỳ hành vi tham nhũng, tống tiền, tham ô hoặc dưới bất kỳ hình thức hối lộ nào
 • Tổ chức không làm sai lệch bất kỳ thông tin nào liên quan đến các hoạt động, cấu trúc và hiệu suất của mình
 • Không tham gia vào bất kỳ hành vi xuyên tạc nào trong chuỗi cung ứng

CÁC YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ XÃ HỘI THEO FSSC 24000

Để xây dựng Hệ thống quản lý xã hội, doanh nghiệp phải tìm hiểu cấu trúc của tiêu chuẩn PAS 24000 do Tổ chức BSI (Viện Tiêu chuẩn Anh) phát triển. PAS 24000 là nền tảng để Tổ chức FSSC xây đựng đề án FSSC 24000. Cấu trúc của PAS 24000 gồm:

 • Điều khoản 1: Phạm vi
 • Điều khoản 2: Tài liệu tham khảo
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Lãnh đạo.
 • Điều khoản 6: Lập kế hoạch
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Hoạt động
 • Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất
 • Điều khoản 10: Cải tiến

Trong đó các yêu cầu chính tập trung ở điều khoản 4 đến điều khoản 10.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN FSSC 24000 LÀ GÌ?

 • Xây dựng Hệ thống quản lý xã hội
 • Đảm bảo tính minh bạch trong việc giám sát chuỗi cung ứng
 • Thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh
 • Quản lý, giảm thiểu, loại bỏ các rủi ro có thể xảy ra cho chuỗi cung ứng
 • Tiết kiệm chi phí xử lý rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây nên
 • Tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc
 • Cải thiện năng suất lao động và chất lượng sản phẩm
 • Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các bên quan tâm
 • Tạo dựng niềm tin cho khách hàng
 • Nâng cao uy tín thương hiệu
 • Trở thành doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm xã hội
 • Thuận lợi xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa sang các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường
 • Thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng sản xuất, kinh doanh

————————————————————————————————————————————————————

Mọi thắc mắc liên quan tới Tiêu chuẩn FSSC 24000 dịch vụ Chứng nhận FSSC 24000, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!