Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì?

FSC CW là gì ?Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát

4/5 - (2 bình chọn)

Đánh giá Gỗ được Kiểm soát FSC – FSC Controlled Wood (FSC-CW) cho phép các nhà cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ từ những khu rừng không được chứng nhận bán sản phẩm của họ, đảm bảo an toàn khi biết rằng sản phẩm đó đã được khai thác hợp pháp. Đây là một yêu cầu pháp lý đối với các sản phẩm lâm nghiệp ở EU, Hoa Kỳ và Úc. Trong bài viết này, SPS sẽ cung cấp thông tin giúp người đọc hiểu cơ bản Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì?

Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì
Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì

FSC CW là gì?

FSC Controlled Wood (FSC CW – Chứng nhận gỗ có kiểm soát) là một trong 3 loại chứng nhận của FSC, bên cạnh FSC FM (Chứng nhận quản lý rừng bền vững) và FSC CoC (Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm). Gỗ được Kiểm soát FSC là gỗ có nguồn gốc rõ ràng với rủi ro tối thiểu là gỗ được khai thác theo cách không thể chấp nhận được. Hệ thống Gỗ có Kiểm soát xác định những tiêu chuẩn tối thiểu đối với gỗ có thể được trộn lẫn với gỗ FSC. Các sản phẩm làm từ vật liệu như vậy có thể sử dụng nhãn dán FSC Mix.

PHẠM VI KIỂM SOÁT GỖ CỦA TIÊU CHUẨN GỖ ĐƯỢC KIỂM SOÁT FSC CW LÀ GÌ?

Theo tiêu chuẩn gỗ có kiểm soát của FSC – FSC Controlled Wood (FSC-CW), các tổ chức phải cam kết lấy nguyên liệu thô từ những nguồn có rủi ro thấp, loại trừ năm loại không được chấp nhận:

 • Gỗ khai thác trái phép
 • Gỗ được khai thác vi phạm nhân quyền và truyền thống (ví dụ như lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em)
 • Gỗ được khai thác trong các khu rừng có giá trị bảo tồn cao đang bị đe dọa bởi các hoạt động quản lý
 • Gỗ được khai thác trong rừng được chuyển đổi thành rừng trồng hoặc mục đích sử dụng không phải là rừng
 • Gỗ từ rừng trồng cây biến đổi gen

CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN FSC CONTROLLED WOOD (FSC-STD-40-005)

 • Phiên bản 1-0: Vào tháng 9 năm 2004, Hội đồng quản trị FSC đã thông qua phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn FSC CW là FSC-STD-40-005 V1-0 FSC cho Gỗ có Kiểm soát không được FSC chứng nhận.
 • Phiên bản 2-0: Đây là phiên bản có sự sửa đổi lớn so với phiên bản trước đó. Các sửa đổi trong FSC-STD-40-005 V2-0 là kết quả từ các khuyến nghị của nhóm công tác kỹ thuật về Gỗ có Kiểm soát và nhận xét của những bên liên quan trong quá trình sửa đổi tiêu chuẩn FSC Controlled Wood năm 2005 và 2006. Phiên bản 2-0 của FSC STD-40-005 Tiêu chuẩn đánh giá doanh nghiệp về Gỗ được kiểm soát FSC đã được Hội đồng quản trị FSC phê duyệt vào tháng 10 năm 2006.
 • Phiên bản 2-1: Bản sửa đổi nhỏ này của tiêu chuẩn FSC C-W bao gồm các sửa đổi để làm rõ những mâu thuẫn nhỏ trong phiên bản 2-0 trước đó. Phiên bản tài liệu FSC-STD-40-005 V2-1 đã được phê duyệt bởi Lãnh đạo FSC vào tháng 4 năm 2007.
 • Phiên bản 3-0: Nguyên nhân chính cho việc sửa đổi trong phiên bản này là Kiến nghị Thành viên 51 “Tăng cường hệ thống Gỗ có Kiểm soát” của Đại hội đồng FSC năm 2011. Phiên bản FSC-STD-40-005 V3-0 “Yêu cầu đối với Tìm nguồn cung ứng Gỗ được Kiểm soát của FSC” đã được Hội đồng quản trị FSC phê duyệt vào tháng 11 năm 2015 và được xuất bản vào tháng 12 năm 2015.
 • Phiên bản 3-1: Bản sửa đổi này được thực hiện bao gồm các thay đổi do quyết định của Hội đồng quản trị FSC từ BM72 vào tháng 7 năm 2016. Ngoài ra, bản sửa đổi cũng có sự phù hợp hơn nữa với EUTR (Quy định khai thác và kinh doanh gỗ Châu Âu). Phiên bản tài liệu này đã được Hội đồng quản trị FSC phê duyệt vào tháng 2 năm 2017 và được xuất bản vào tháng 3 năm 2017.
Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì
Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì

MỤC ĐÍCH TIÊU CHUẨN GỖ ĐƯỢC KIỂM SOÁT FSC CONTROLLED WOOD HƯỚNG TỚI LÀ GÌ?

Yêu cầu về chứng chỉ quản lý rừng FSC đang đòi hỏi các chủ rừng phải thực hiện các nỗ lực của mình để chứng minh việc tuân thủ theo quy định Quốc tế. Nguồn cung gỗ có chứng chỉ FSC thường không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Do đó, Tổ chức FSC cho phép các doanh nghiệp tìm nguồn gỗ có kiểm soát, chiếm một tỷ lệ hạn chế (30%) trong tổng sản phẩm được sản xuất. Gỗ có kiểm soát (Controlled Wood) cung cấp một lựa chọn có thể chấp nhận được cho những doanh nghiệp không thể tự mua đủ nguyên liệu được FSC chứng nhận và vẫn cung cấp cho người tiêu dùng khả năng mua sản phẩm từ những nguồn được chứng nhận và kiểm soát. FSC gần đây đã củng cố tiêu chuẩn gỗ được kiểm soát của mình thông qua một bản sửa đổi mở rộng có sự tham gia của nhiều bên liên quan.

MỘT SỐ LOẠI ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỐI VỚI NGUỒN GỐC GỖ THEO FSC CONTROLLED WOOD (FSC CW)

Để giảm khả năng tìm nguồn nguyên liệu từ các nguồn không được chấp nhận, các tổ chức sử dụng gỗ được kiểm soát cũng phải sử dụng các đánh giá rủi ro.

 1. Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA)

Đánh giá rủi ro tìm nguồn cung ứng từ các nguồn không được chấp nhận ở một quốc gia/khu vực nhất định, được phát triển theo FSC PRO-60-002 Sự phát triển và phê duyệt các đánh giá rủi ro quốc gia của FSC.

NRA được phê duyệt theo FSC-PRO-60-002 V2-0 (‘NRA cũ’) vẫn có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Nếu NRA không được sửa đổi theo FSC-PRO-60-002 V3-0 trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, các khu vực được bảo hiểm trở thành các khu vực không được đánh giá.

 1. Đánh giá rủi ro quốc gia tập trung (CNRA)

Đánh giá rủi ro quốc gia hoặc một phần do Trung tâm Quốc tế FSC xây dựng.

Lưu ý: NRA và CNRA được gọi chung là Đánh giá rủi ro FSC.

 1. Đánh giá rủi ro của công ty (CRA)

Đánh giá của tổ chức về rủi ro tìm nguồn cung ứng từ những nguồn không được chấp nhận ở các khu vực không được đánh giá, được phát triển theo Phụ lục A của FSC-STD-40-005 V3-1 Yêu cầu đối với Tìm nguồn cung ứng Gỗ được Kiểm soát FSC. Đánh giá rủi ro này chỉ có thể được sử dụng cho một quốc gia hoặc một phần của quốc gia đó, nơi đánh giá rủi ro FSC cho tất cả năm loại gỗ được kiểm soát đã được lên lịch trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

 1. Đánh giá rủi ro mở rộng của công ty (ECRA)

Đánh giá của tổ chức về rủi ro tìm nguồn cung ứng từ các nguồn không được chấp nhận ở các khu vực chưa được đánh giá, được phát triển theo FSC-PRO-60-002a Khung đánh giá rủi ro quốc gia của FSC và tiêu chuẩn FSCSTD-40-005 V3- 1 Yêu cầu đối với việc tìm nguồn cung ứng gỗ được kiểm soát FSC.

Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì
Tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát FSC CW là gì

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GỖ CÓ KIỂM SOÁT FSC CW LÀ GÌ?

Quy trình đánh giá chứng nhận FSC-CW (FSC Controlled Wood) bao gồm các hoạt động sau:

 • Xác định phạm vi – tình trạng pháp lý của công ty, diện tích, loài, thông số kỹ thuật, khối lượng.
 • Hệ thống tài liệu – đánh giá chính sách và hệ thống tài liệu của công ty.
 • Xác minh nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp.
 • Quyền dân sự và truyền thống – đánh giá các hệ thống để xác định cộng đồng địa phương, bất kỳ quyền truyền thống nào, thủ tục giải quyết tranh chấp.
 • Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) – đánh giá các hệ thống để xác định các giá trị HCVF, tham vấn và đánh giá tác động liên quan
 • Cây biến đổi gen (GM) – đánh giá để chứng minh không sử dụng cây GM.
 • Tham vấn – với các tổ chức địa phương và cơ quan quản lý để xác nhận rằng công ty xem xét các danh mục trên trong quản lý của mình
 • Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) – đánh giá để đảm bảo rằng các yêu cầu hoặc giấy phép của CITES được đáp ứng hoặc được tổ chức khi thích hợp.

GIẤY CHỨNG NHẬN FSC CW CÓ HIỆU LỰC BAO LÂU?

Sau khi xác minh sự tuân thủ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận FSC-CW (chứng chỉ FSC-CW) cho doanh nghiệp. Chứng chỉ FSC-CW có hiệu lực trong vòng 05 (năm) năm với điều kiện doanh nghiệp hoàn thành các cuộc đánh giá giám sát định kỳ được tiến hành 12 tháng/lần.

Xem thêm Chứng nhận FSC

CÓ PHẢI LO LẮNG VỀ VIỆC MUA CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC DÁN NHÃN FSC MIX KHÔNG?

Tất cả các nhãn FSC đều là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn chắc chắn rằng lâm sản bạn mua là từ các nguồn có trách nhiệm, đã được xác minh. Mặc dù khác với nhãn 100%, nhưng nhãn FSC Mix vẫn là một lựa chọn có trách nhiệm và là biểu tượng của quản lý rừng có trách nhiệm tích cực. Nhãn FSC Mix trao quyền cho người tiêu dùng để tác động hơn nữa đến chuỗi cung ứng trên toàn thế giới và thúc đẩy cải tiến liên tục.

Trên thực tế, nhiều chương trình chứng chỉ rừng khác thậm chí không đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu theo yêu cầu của Gỗ có kiểm soát của FSC – FSC Controlled Wood (FSC-CW). Điều này cho thấy rằng ngay cả ở cấp độ đầu tiên, FSC cũng yêu cầu các nhà quản lý rừng phải hoạt động một cách có trách nhiệm hơn.

Mỗi sản phẩm được dán nhãn FSC được mua cho các nhà quản lý rừng thấy rằng người tiêu dùng chỉ muốn mua hàng hóa làm từ gỗ khai thác bền vững.

————————————————————————————

Mọi thắc mắc liên quan tới quy trình đánh giá chứng nhận FSC Controlled Wood (FSC CW) hoặc dịch vụ chứng nhận FSC CW, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!