Tiêu chuẩn năng lượng sinh học và sinh khối ISCC là gì?

Tiêu chuẩn năng lượng sinh học và sinh khối ISCC là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Doanh nghiệp bạn đang xử lý các nguyên liệu thô khác nhau và bạn muốn có một chương trình chứng nhận bền vững bao gồm tất cả những nguyên liệu đó? Với ISCC, chỉ cần một lần kiểm tra để cung cấp chứng nhận tất cả các nguyên liệu thô cho tất cả các thị trường. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ Tiêu chuẩn năng lượng sinh học và sinh khối ISCC là gì?

Tiêu chuẩn năng lượng sinh học và sinh khối ISCC

TỔ CHỨC ISCC LÀ GÌ?

“ISCC” là viết tắt của “International Sustainability and Carbon Certification”, đây là tên gọi của Tổ chức Chứng nhận Carbon và Bền vững Quốc tế. ISCC là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu của LHQ và hỗ trợ các sáng kiến ​​quốc tế lớn

Quyền và Nhiệm vụ của Tổ chức ISCC:

 • ISCC cung cấp hệ thống chứng nhận ISCC
 • ISCC có quyền điều chỉnh các tiêu chuẩn thuộc hệ thống chứng nhận ISCC bất kỳ lúc nào để đảm bảo hoặc cải thiện việc tuân thủ các yêu cầu của quy định pháp luật hoặc các cam kết tự nguyện liên quan đến việc chứng minh tính bền vững hoặc tính toàn vẹn của hệ thống chứng nhận ISCC.
 • ISCC không thực hiện bất kỳ cuộc đánh giá nào để cấp chứng chỉ và không cấp bất kỳ chứng chỉ nào. ISCC không đảm bảo việc cấp chứng chỉ của tổ chức chứng nhận. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác hiện có giữa ISCC và tổ chức chứng nhận, ISCC sẽ có quyền đưa ra các hướng dẫn ràng buộc cho tổ chức chứng nhận về việc áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống.

TIÊU CHUẨN ISCC LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISCC là một hệ thống chứng nhận quốc tế bao gồm tất cả các loại nguyên liệu và năng lượng tái tạo dựa trên sinh học phục vụ cho các ngành năng lượng, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và hóa chất. Nó kết hợp các tiêu chí bền vững như giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng đất bền vững, bảo vệ bầu sinh quyển tự nhiên và bền vững xã hội.

CÁC NGUYÊN TẮC BỀN VỮNG CỦA ISCC

Bền vững sinh thái

 • Bảo vệ đất có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc trữ lượng các-bon cao
 • Chuỗi cung ứng không mất rừng
 • Sản xuất có trách nhiệm với môi trường để bảo vệ đất, nước và không khí

Bền vững xã hội

 • Điều kiện làm việc an toàn
 • Tuân thủ các quyền về con người, lao động và đất đai

Tuân thủ luật pháp và các điều ước quốc tế

Giám sát phát thải khí nhà kính (GHG)

 • Phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính
 • Giám sát giảm phát thải khí nhà kính
 • Bắt buộc đối với thị trường nhiên liệu sinh học EU

Tiêu chuẩn năng lượng sinh học và sinh khối ISCC

Thực hành quản lý tốt

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISCC LÀ GÌ?

Bất kỳ loại nhiên liệu sinh khối và năng lượng sinh học nào cũng đủ điều kiện để được chứng nhận ISCC. ISCC công nhận tất cả các chứng nhận sinh khối do EU phê duyệt RED, giúp tăng tính linh hoạt cho các nhà kinh doanh và máy xay nhiên liệu sinh học. Các vật liệu có nguy cơ cao như chất thải được chứng nhận bởi các chương trình khác có thể được ISCC chấp nhận theo tiêu chuẩn tương đương do ISCC tiến hành.

ISCC lập hồ sơ về việc sản xuất nhiên liệu sinh học với hệ thống cân bằng khối lượng dọc theo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh – bắt đầu từ trang trại hoặc đồn điền, hướng tới các công ty dầu khoáng, nhà vận hành nhà máy điện và những người sử dụng khác. Để được chứng nhận, nhiên liệu sinh học phải: có lượng khí thải carbon giảm cần thiết, đáp ứng các tiêu chí xã hội, môi trường và truy xuất nguồn gốc tối thiểu, tránh thu hoạch từ các khu vực đa dạng sinh học hoặc giàu carbon và tuân thủ các thông lệ lao động công bằng quốc tế.

CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN ISCC LÀ GÌ?

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Doanh nghiệp cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận. Sau khi nhận đơn đăng ký, Tổ chức chứng nhận sẽ gửi lại đề xuất để doanh nghiệp chấp thuận với phạm vi công việc, tiến trình và báo giá được đề xuất. Để bắt đầu quá trình chứng nhận, hãy gửi lại đề xuất đã ký và trình tự làm việc.

Bước 2: Đánh giá trước (Tùy chọn không bắt buộc)

Doanh nghiệp tự mình xem xét các hệ thống và thông lệ hiện tại của mình theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISCC để xác định những lĩnh vực có thể cần phải làm việc, bổ sung, chỉnh sửa thêm trước khi thực hiện đánh giá đầy đủ. Đây chính là giai đoạn tự đánh giá hay còn gọi là đánh giá nội bộ.

Bước 3: Đăng ký trực tuyến

Tổ chức chứng nhận gửi yêu cầu chứng nhận của doanh nghiệp lên hệ thống quản lý trực tuyến của Tổ chức ISCC.

Bước 4: Lên lịch kiểm tra

Tổ chức chứng nhận chỉ định một đánh giá viên và ngày đánh giá sẽ được đề xuất. Sau khi ngày đánh giá được xác nhận, một kế hoạch đánh giá sẽ được cung cấp để đảm bảo rằng doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đánh giá.

Bước 5: Kiểm tra tại chỗ

Đánh giá tại chỗ về hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện để đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với Tiêu chuẩn ISCC. Sau khi hoàn thành đánh giá, kiểm toán viên của Tổ chức chứng nhận cung cấp cho doanh nghiệp một Báo cáo đánh giá liệt kê bất kỳ sự không tuân thủ nào. Doanh nghiệp có thể thảo luận về những phát hiện này và đặt câu hỏi với kiểm toán viên tại cuộc họp kết thúc.

chương trình sinh khối
chương trình sinh khối

Bước 6: Hoàn thành các hành động sửa chữa

Những sự không phù hợp đã xác định phải được giải quyết và bằng chứng về các hành động khắc phục cần được cung cấp cho Tổ chức chứng nhận trong một thời gian cụ thể. Trong một số trường hợp, đánh giá viên có thể cần phải quay lại hiện trường để kiểm tra xem doanh nghiệp đã thực hiện hành động khắc phục thích hợp chưa.

Bước 7: Ra quyết định chứng nhận

Tổ chức chứng nhận xem xét Báo cáo đánh giá và tài liệu Hành động khắc phục để đưa ra quyết định chứng nhận.

Bước 8: Nhận chứng chỉ

Những doanh nghiệp đạt được chứng nhận sẽ nhận được một báo cáo đánh giá cuối cùng kèm theo một chứng chỉ được cấp. Bản sao của báo cáo sẽ tự động được gửi đến Tổ chức ISCC. Chứng chỉ ISCC có hiệu lực 1 năm.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ISCC

 1. Đánh giá các tiêu chí bền vững tại hiện trường

 • Xác minh việc sử dụng đất và thay đổi mục đích sử dụng với sự trợ giúp của cơ sở dữ liệu và hình ảnh vệ tinh
 • Kiểm tra tài liệu hệ thống
 1. Xác minh số dư khối lượng

 • Tính toán các dòng sinh khối đến và đi
 • Đánh giá độ tin cậy và tính bền vững của hệ thống
 1. Tính toán tiết kiệm khí nhà kính

 • Chỉ thị 2009/28 / EC yêu cầu tiết kiệm phát thải KNK 35%, tăng lên 50% vào tháng 1 năm 2017 và 60% vào tháng 1 năm 2018 đối với các nhà máy bắt đầu sản xuất vào năm 2017.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISCC LÀ GÌ?

Các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học và sinh khối và những người trong chuỗi cung ứng của họ có thể được hưởng lợi từ chứng nhận ISCC theo những cách sau:

 • Được chấp nhận tại các thị trường EU dựa trên sự tuân thủ được chứng nhận với các yêu cầu về tính bền vững RED và FQD của EU.
 • Mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế đang phát triển cho các nguồn năng lượng và vật liệu không dựa trên hóa thạch.
 • Khả năng hiển thị thương hiệu trong toàn bộ ngành nhiên liệu sinh học toàn cầu với tư cách là công ty dẫn đầu về tính bền vững.
 • Xác minh và xác nhận cam kết của công ty bạn trong việc hạn chế các tác động đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG), bao gồm cả các tác động về lao động và sử dụng đất.
 • Tiếp cận các khuyến khích tài chính gắn liền với việc đáp ứng các tiêu chí bền vững của EU đối với các mục tiêu nhiên liệu sinh học, vốn có thể chuyển thành cơ hội tạo doanh thu.

—————————————————————————————————————————————–

Nếu muốn biết thêm thông tin về Tiêu chuẩn năng lượng sinh học và sinh khối ISCC là gì, Quý Doanh Nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/
 
✅ Dịch vụ trọn gói 🔴 SPS CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với chuyên gia giàu kinh nghiệm, SPS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 Mạng lưới rộng khắp ba miền, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ nhanh chóng 
✅ Chi phí thấp ☎️ 0969.555.610

 

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!