Tiêu chuẩn SBP về sinh khối bền vững - Sustainable Biomass Program

Tiêu chuẩn SBP về sinh khối bền vững – Sustainable Biomass Program

5/5 - (1 bình chọn)

Nhiên liệu sinh khối hay còn thường được biết đến với cái tên là BIOMASS, đây là những loại vật liệu sinh học có nguồn gốc từ sinh vật, thực vật như phế phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp (Rơm, bã cây, lá khô, vụn gỗ, giấy vụn,…). Trong bài viết này, SPS CERT xin được với thiệu về một trong những tiêu chuẩn nổi bật về sinh khối bền vững, tiêu chuẩn SBP – Sustainable Biomass Program.

TIÊU CHUẨN SBP LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn Sinh khối Bền vững (SBP – Sustainable Biomass Program) là một hệ thống chứng nhận độc đáo được thiết kế cho sinh khối gỗ được sử dụng trong sản xuất năng lượng quy mô lớn, công nghiệp. Chương trình Sinh khối Bền vững SBP cung cấp sự đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quy định đối với sinh khối gỗ có trách nhiệm với thông tin xác thực về khí hậu đã biết.

Chương trình Sinh khối bền vững SBP là một sáng kiến ​​được thành lập bởi 7 nhà sản xuất năng lượng lớn của Châu Âu, sử dụng sinh khối trong các nhà máy điện của họ. SBP nhằm mục đích hỗ trợ chuỗi cung ứng sinh khối rắn bền vững góp phần vào nền kinh tế carbon thấp. SBP thực hiện điều này thông qua  hệ thống chứng nhận SBP .

Tiêu chuẩn SBP
Tiêu chuẩn SBP

Chứng nhận SBP đảm bảo rằng sinh khối gỗ có nguồn gốc và được sản xuất có trách nhiệm. Nó cho phép các công ty chứng minh sự tuân thủ của họ với các yêu cầu pháp lý, quy định và tính bền vững đối với sinh khối rắn. Hệ thống SBP bao gồm việc chứng nhận các nhà sản xuất sinh khối, thương nhân và nhà sản xuất năng lượng là người sử dụng cuối cùng các sản phẩm sinh khối.

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN SBP LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn SBP hướng tới mục tiêu tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và tính bền vững của Liên minh châu Âu. Khung SBP đưa ra cách tiếp cận toàn diện hơn về những yêu cầu của chương trình và tập trung vào việc thực hiện phát triển hiện tại trong xã hội. Đặc biệt chú ý đến sự tuân thủ xã hội, thay đổi sử dụng đất và đa dạng sinh học.

SBP bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng từ rừng đến người tiêu dùng. Khung này là một chương trình chứng nhận tập trung vào nhà máy, khác với các chương trình chứng nhận tập trung vào rừng. Tuy nhiên, nếu lĩnh vực tìm nguồn cung ứng đã được chứng nhận thì việc có được sự phê duyệt của SBP dành cho sản phẩm là tương đối dễ dàng.

ĐỐI TƯỢNG CỦA TIÊU CHUẨN SBP LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn SBP phù hợp với các đối tượng là:

 • Nhà sản xuất viên, hạt nhỏ, than bánh nhiên liệu
 • Nhà cung cấp nhiên liệu sinh học hoặc nguyên liệu thô
 • Nhà sản xuất năng lượng
 • Thương nhân buôn bán và phân phối sinh khối
Tiêu chuẩn SBP
Tiêu chuẩn SBP

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN SBP

SBP bao gồm 6 tiêu chuẩn:

 • Tiêu chuẩn SBP 1 (Tiêu chuẩn Tuân thủ về Nguyên liệu cấp): Các nhà sản xuất sinh khối có nhà cung cấp chưa được chứng nhận
 • Tiêu chuẩn SBP 2 (Chứng nhận nguyên liệu cấp tuân thủ SBP): Tất cả các nhà sản xuất sinh khối, có nhà cung cấp được chứng nhận 100%
 • Tiêu chuẩn SBP 3 (Yêu cầu về Hệ thống chứng nhận đối với các cơ quan chứng nhận): Các cơ quan chứng nhận
 • Tiêu chuẩn SBP 4 (Chuỗi Hành trình sản phẩm): Tất cả chủ sở hữu hợp pháp của sinh khối trong chuỗi cung ứng
 • Tiêu chuẩn SBP 5 (Thu thập và truyền thông dữ liệu): Tất cả chủ sở hữu hợp pháp của sinh khối trong chuỗi cung ứng
 • Tiêu chuẩn SBP 6 (Tính toán cân bằng năng lượng và cacbon): Người dùng cuối về sinh khối để sản xuất năng lượng / nhiệt

TỔ CHỨC NÀO ĐỨNG SAU HỆ THỐNG SBP?

Chương trình Sinh khối bền vững (SBP) ban đầu được thành lập bởi các nhà sản xuất năng lượng sinh khối hàng đầu châu Âu và đã phát triển thành một tổ chức quản lý nhiều bên liên quan, tập hợp và cân bằng lợi ích thương mại và xã hội dân sự. Mục đích của nó là thiết lập các tiêu chuẩn cho phép các công ty trong lĩnh vực sinh khối thể hiện sự tuân thủ quy định, bao gồm các yêu cầu về tính bền vững liên quan đến sinh khối gỗ được sử dụng trong sản xuất năng lượng.

Tổ chức Dịch vụ Công nhận Quốc tế (ASI) phê duyệt các tổ chức chứng nhận chứng nhận các công ty trong lĩnh vực sinh khối.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÀ CŨNG CẤP CỦA TIÊU CHUẨN SBP CÓ NHỮNG YÊU CẦU GÌ?

Chương trình đánh giá nhà cũng cấp (Supplier Base Evaluations – SBE) bao gồm các hoạt động chính sau:

 1. Đánh giá rủi ro (Thông qua các tài liệu)

Trước tiên, doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá rủi ro đối với từng chỉ số trong Tiêu chuẩn 1 của SBP (Tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào bền vững của SBP). Doanh nghiệp cần tiến hành tham vấn các bên liên quan tối thiểu 30 ngày trước khi tiến hành bất kỳ đánh giá thực địa nào (xem điểm 2). Tất cả các chỉ số cần được đánh giá là ‘rủi ro thấp’, rủi ro xác định’ hoặc ‘rủi ro không xác định’.

Lưu ý:  Ở một số quốc gia, có tồn tại các Đánh giá Rủi ro SBP do SBP quốc gia chứng thực. Trong những trường hợp đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân theo đánh giá quốc gia.

 1. Chương trình Xác minh Nhà cung cấp (Kiểm tra tại hiện trường)

Để giải quyết rủi ro không xác định, doanh nghiệp phải thiết lập Chương trình Xác minh Nhà cung cấp (SVP). Mục đích của SVP là đánh giá thêm các chỉ số ‘rủi ro không xác định’ trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp đang tìm nguồn cung ứng. SVP yêu cầu đánh giá hiện trường để phân loại lại xếp hạng rủi ro của bất kỳ chỉ số nào được xác định là ‘rủi ro không xác định’ ở bước 1. Do đó, tất cả các chỉ số sẽ là ‘rủi ro xác định’ hoặc ‘rủi ro thấp’ trong mỗi khu vực tìm nguồn cung ứng của bạn.

 1. Giải quyết rủi ro

Để tìm nguồn nguyên liệu từ rừng, trước tiên doanh nghiệp cần giảm thiểu bất kỳ rủi ro cụ thể nào được xác định qua các bước 1 và 2, thông qua các biện pháp được nhắm mục tiêu. Những khu vực tìm nguồn cung ứng phải được loại trừ khỏi nguồn cung cấp vật liệu SBP của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không thể giải quyết tất cả các rủi ro được chỉ định.

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÌ KHI ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SBP VỀ SINH KHỐI BỀN VỮNG?

Chứng nhận SBP tạo cơ hội cho các nhà sản xuất sinh khối gỗ thể hiện sự tuân thủ luật pháp, quy định và các yêu cầu về tính bền vững của Châu Âu đối với sinh khối cung cấp nhiệt và năng lượng. Ngoài ra, hệ thống SBP giúp đảm bảo dữ liệu truyền năng lượng và Carbon chính xác tới người dùng cuối, từ đó hỗ trợ các nỗ lực của Quốc gia trong việc theo dõi mức giảm phát thải khí nhà kính.

Chứng chỉ SBP đảm bảo rằng sinh khối gỗ được khai thác và sản xuất một cách có trách nhiệm. Chứng chỉ là tuyên bố của công ty về việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và tính bền vững đối với sinh khối rắn.

Tiêu chuẩn SBP
Tiêu chuẩn SBP

Sở hữu chứng chỉ SBP, doanh nghiệp có thể:

 • Chứng minh rằng nguyên liệu sinh khối gỗ của mình có nguồn gốc rõ ràng và có thể truy xuất nguồn gốc ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng
 • Có bằng chứng xác nhận rằng công ty của bạn là đơn vị thúc đẩy sản xuất năng lượng sinh khối có trách nhiệm
 • Có hồ sơ dữ liệu năng lượng và Carbon đã được bên thứ ba xác minh để thông báo thêm cho Khách Hàng khi cần thiết

CHỨNG CHỈ SBP CÓ HIỆU LỰC BAO LÂU?

“Chứng chỉ SBP” hay “Giấy chứng nhận SBP” có hiệu lực 05 (năm) năm với điều kiện doanh nghiệp được chứng nhận duy trì sự tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Sinh khối Bền vững và hoàn thành các cuộc đánh giá giám sát định kỳ (12 tháng/lần). Sau 05 năm, doanh nghiệp phải tái đánh giá chứng nhận SBP.

Lưu ý: Các doanh nghiệp muốn chứng nhận chuỗi cung ứng SBP phải có chứng nhận FSC hoặc PEFC.

—————————————————————————————————-

Để biết thêm thông tin về Tiêu chuẩn SBP về sinh khối bền vững – Sustainable Biomass Program hoặc dịch vụ chứng nhận SBP, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/
 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 SPS CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với chuyên gia giàu kinh nghiệm, SPS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 Mạng lưới rộng khắp ba miền, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ nhanh chóng 
✅⭐ Chi phí thấp ☎️ 0969.555.610

 

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!