Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản - Tiêu chuẩn GAP trong nuôi trồng thủy sản

Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản – Tiêu chuẩn GAP trong nuôi trồng thủy sản

5/5 - (1 bình chọn)

Trong xu thế toàn cầu và hội nhập quốc tế, thủy sản Việt Nam đang từng bước hòa nhập chung cùng với khu vực và thế giới. Vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia, các nhà quản lý, nhà khoa học và người tiêu dùng. Đối với các cơ sở, việc nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP thủy sản và chứng nhận VietGAP thủy sản là một giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên.

TIÊU CHUẨN VIETGAP THỦY SẢN LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản (Vietnamese Good Aquaculture Practices) bao gồm tiêu chuẩn / quy phạm quy định về thực hành nuôi trồng thủy sản tốt cho các sản phẩm thủy sản ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản

Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản được biên soạn dựa trên quy định của luật pháp Việt Nam (Luật An toàn Thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên Nước,…), hướng dẫn của FAO và tham khảo quy định tại tiêu chuẩn AseanGAP, GlobalGAP, ASC,…

→ Xem thêm Mô hình VietGAP là gì?

TIÊU CHUẨN VIETGAP THỦY SẢN DÀNH CHO NHỮNG SẢN PHẨM NÀO?

Đúng như tên gọi, tất cả các sản phẩm thủy sản đều có thể áp dụng tiêu chuẩn VietGAP thủy sản.

VIETGAP CÓ BẮT BUỘC ÁP DỤNG KHÔNG?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích các cơ sở nuôi áp dụng VietGAP cho tất cả đối tượng thủy sản nuôi. VietGAP chỉ trở thành bắt buộc khi được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ: Đối với cá tra, đến ngày 31/12/2015, tất cả cơ sở nuôi phải áp dụng và được chứng nhận VietGAP hoặc có chứng chỉ quốc tế phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam (theo Điều 4, Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014).

NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN VIETGAP THỦY SẢN LÀ GÌ?

Nội dung quy phạm gồm 5 phần, cụ thể gồm: Các yêu cầu chung; Chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Quản lý sức khỏe động vật thủy sản; Bảo vệ môi trường và các khía cạnh kinh tế – xã hội. Trong Quy phạm thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam đã đưa ra được các nội dung kiểm soát và chuẩn mực tuân thủ khá rõ ràng, chặt chẽ và cụ thể, tạo cơ sở pháp lý, khoa học để người nuôi áp dụng trong thực tiễn và thuận lợi cho cơ quan chức năng Nhà nước quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện. Về yêu cầu chung, những nguyên tắc về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe động vật thủy sản và bảo vệ môi trường, quy phạm này nêu rõ:

 1. Yêu cầu chung

Yêu cầu về khung pháp lý: Người nuôi phải có các giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; có báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải đăng ký hoạt động sản xuất với cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định. Phải có hồ sơ về tọa độ địa lý và sơ đồ vị trí từng ao nuôi. Cơ sở nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản và được tham chiếu theo tọa độ VN2000 hoặc có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương về khu vực nuôi đó là hợp pháp hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hồ sơ ghi chép: Hồ sơ ghi chép phải đầy đủ thông tin về quá trình sản xuất đến khi thu hoạch tại tất cả các ao nuôi và các hoạt động khác liên quan của cơ sở nuôi bao gồm: Hồ sơ mua hàng bao gồm hợp đồng, hóa đơn mua hàng, ghi chú về từng sản phẩm nhập vào và biên bản kiểm tra hàng nhập; Hồ sơ lưu kho các vật tư liên quan đến hoạt động sản xuất và lưu kho hàng năm; Hồ sơ sản xuất từ khâu cải tạo ao nuôi đến khâu thu hoạch (bao gồm nhật ký từng ao nuôi). Hồ sơ này phải đảm bảo cung cấp đủ thông tin mà VietGAP yêu cầu.

tiêu chuẩn vietgap cho thủy sản
tiêu chuẩn vietgap cho thủy sản

Truy xuất nguồn gốc: Trong trường hợp cơ sở nuôi chỉ xin đăng ký cấp chứng nhận VietGAP cho một phần của sản phẩm thì phải có hệ thống phân biệt chứng minh được các sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP và không được chứng nhận VietGAP; Việc di chuyển động vật thủy sản nuôi bên trong cơ sở nuôi, từ ngoài vào hoặc từ trong ra phải lưu vào hồ sơ và truy xuất được.

 1. Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo được chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định của Tổ chức Nông Lương (FAO) của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

 1. Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

Nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo sức khỏe và điều kiện sống cho động vật thủy sản nuôi bằng cách tạo điều kiện tối ưu về sức khỏe, giảm stress, hạn chế các rủi ro về dịch bệnh và duy trì môi trường nuôi tốt ở tất cả các khâu của chu trình sản xuất.

 1. Bảo vệ môi trường

Hoạt động nuôi trồng thủy sản phải được thực hiện một cách có kế hoạch và có trách nhiệm đối với môi trường, theo các quy định của Nhà nước và các cam kết quốc tế. Phải có đánh giá các tác động đối với môi trường của việc lập kế hoạch, phát triển và thực hiện nuôi trồng thủy sản.

 1. Khía cạnh kinh tế – xã hội

Những người lao động tham gia vào hoạt động nuôi trồng thủy sản phải trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Những người lao động phải được trả lương đúng hạn và được đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình làm việc.

HỒ SƠ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP THỦY SẢN

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản đồ hoặc sơ đồ giải thửa phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về bố trí thiết kế mặt bằng khu vực sản xuất và sơ chế sản phẩm;
 • Kết quả kiểm tra nội bộ theo mẫu bảng kiểm tra đánh giá (Phụ lục X Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT);
 • Thuyết minh quy trình nuôi trồng thủy sản
 • Giấy chứng nhận tập huấn kỹ thuật cho người lao động do Tổ chức đơn vị có thẩm quyền cấp.
 • Các giấy tờ có liên quan khác như: kết quả phân tích; bản kê khai điều kiện sản xuất và nuôi tôm chân trắng, bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp (nếu có).
tiêu chuẩn VIETGAP dành cho thủy sản
tiêu chuẩn VIETGAP dành cho thủy sản

CÁC BƯỚC CHÍNH ĐỂ ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN VIETGAP THỦY SẢN

Để đạt chứng nhận VietGAP thủy sản cần trải các bước sau:

 • Bước 1: Khảo sát điều kiện ban đầu
 • Bước 2: Đào tạo kiến thức về VietGAP
 • Bước 3: Xây dựng các biểu mẫu ghi chép
 • Bước 4: Xây dựng và ban hành hệ thống tài liệu quản lý
 • Bước 5: Đánh giá nội bộ
 • Bước 6: Hành động khắc phục
 • Bước 7: Đăng ký chứng nhận
 • Bước 8: Đánh giá chứng nhận và cấp giấy chứng nhận.

CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ ĐẠT CHỨNG NHẬN VIETGAP THỦY SẢN?

Cơ sở nuôi trồng đăng ký chứng nhận VietGAP thủy sản với tổ chức chứng nhận nào thì tổ chức chứng nhận ấy có quyền và trách nhiệm trong việc đánh giá chứng nhận và đánh giá giám sát đối với cơ sở nuôi đó.

Ngoài ra:

 • Tổng cục Thủy sản là cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra các cơ sở nuôi đạt chứng nhận VietGAP trên phạm vi cả nước.
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền kiểm tra, giám sát cơ sở nuôi đã được cấp chứng nhận VietGAP trên địa bàn quản lý.

———————————————————————————————————————————————————————–

Để tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản và Đăng ký chứng nhận VietGAP thủy sản, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/
 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 SPS CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với chuyên gia giàu kinh nghiệm, SPS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 Mạng lưới rộng khắp ba miền, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ nhanh chóng 
✅⭐ Chi phí thấp ☎️ 0969.555.610

 

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!