Chứng nhận ISO 27001:2013 - Chứng nhận được công nhận Toàn cầu

Chứng nhận ISO 27001:2013 – Chứng nhận được công nhận Toàn cầu

4.5/5 - (2 bình chọn)

Nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro sai sót thông tin có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của doanh nghiệp thì hiện nay ISO 27001 chính là giải pháp cho các vấn đề đó. Nhờ việc đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt cho việc bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc. Việc doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 27001 sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong một thế giới ngày càng nhỏ lại bởi công nghệ thông tin.

Chứng nhận ISO 27001
Chứng nhận ISO 27001

SPS CERT – tổ chức chứng nhận uy tín tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 27001 cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn pháp lý có hiệu lực trong và ngoài nước với giá cả và chi phí hợp lý nhất.

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN AN TOÀN THÔNG TIN ISO 27001 

Tiêu chuẩn ISO 27001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) do tổ chức ISO (International Organization for Standardization) ban hành. ISO 27001 được xây dựng nhằm đảm bảo tính bảo mật liên tục, toàn vẹn và sẵn có của thông tin cũng như tuân thủ pháp luật về an ninh dữ liệu.  

ISO 27001:2013 LÀ GÌ? 

ISO 27001:2013 là phiên bản mới nhất hiện nay của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn thông tin. ISO 27001:2013 được ban hành thay thế cho phiên bản trước đó là ISO 27001:2005. 

CHỨNG NHẬN ISO 27001 LÀ GÌ ?

Dịch vụ làm giấy chứng nhận ISO 27001 chính là Hệ thống quản lý An toàn Thông tin được coi là bằng chứng cho Tổ chức/ doanh nghiệp về việc áp dụng tốt các yêu cầu về ISO 27001:2013. Sau khi được đánh giá hệ thống tại tổ chưucs, doanh nghiệp sẽ có được giấy chứng nhận ISO 27001 và được công nhận rộng rãi.

Chứng chỉ ISO 27001 là kết quả đầu ra của hoạt động đánh giá chứng nhận ISO 27001 sau khi tổ chức chứng nhận xác định Doanh Nghiệp đã hoàn tất các hành động khắc phục theo đúng yêu cầu.

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NÀO NÊN ÁP DỤNG ISO 27001:2013? 

ISO 27001 đưa ra các yêu cầu nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát an toàn thông tin trong quá trình hoạt động áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp và tổ chức. Cụ thể gồm: 

 • Trang trại, nông trại, ngư trường 
 • Đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm 
 • Nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán thực phẩm 
 • Đơn vị lưu trữ, phân phối, vận chuyển thực phẩm 
 • Cơ sở dung cấp nguyên liệu, phụ gia, thiết bị chế biến thực phẩm 
 • Đơn vị dọn đẹp, vệ sinh, chế biến thực phẩm 

>> Xem thêm: Download ISO 27001:2013 PDF miễn phí bản chuẩn

CẤU TRÚC BỘ TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013

 1. Phạm vi áp dụng

 2. Tài liệu viện dẫn

 3. Thuật ngữ và định nghĩa

 4. Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức 
 • Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan 
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thông tin 
 • Hệ thống quản lý an toàn thông tin  
 1. Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết 
 • Chính sách  
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức 
Chứng nhận ISO 27001
Chứng nhận ISO 27001
 1. Hoạch định

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội (Đánh giá rủi ro an toàn thông tin; Xử lý rủi ro an toàn thông tin) 
 • Các mục tiêu an toàn thông tin và hoạch định để thực hiện mục tiêu 
 1. Hỗ trợ

 • Nguồn lực  
 • Năng lực 
 • Nhận thức 
 • Trao đổi thông tin  
 • Tạo lập và cập nhật, kiểm soát thông tin dạng văn bản 
 1. Vận hành

 • Hoạch định và kiểm soát vận hành 
 • Đánh giá rủi ro an toàn thông tin 
 • Xử lý rủi ro an toàn thông tin 
 1. Đánh giá hiệu năng

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá sự tuân thủ 
 • Đánh giá nội bộ 
 • Soát xét của lãnh đạo 
 1. Cải tiến

 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục 
 • Cải tiến liên tục 

LỢI ÍCH KHI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 27001 LÀ GÌ?

 • Chứng nhận ISO 27001 đáp ứng yêu cầu của pháp luật về an toàn thông tin
 • Đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin
 • Xác định, kiểm soát, giảm thiểu và loại bỏ các rủi ro trong hệ thống quản lý thông tin của tổ chức
 • Tạo tiền đề để doanh nghiệp có các biện pháp xử lý nhằm bảo mật thông tin kịp thời
 • Tiết kiệm chi phí xử lý khi có sự cố thông tin xảy ra
 • Hạn chế các thiệt hại do mất an toàn thông tin đem lại
 • Tạo dựng niềm tin cho khách hàng và các đối tác

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỨNG NHẬN ISO 27001:2013?

 • Bước 1: Khai báo các thông tin để đăng ký chứng nhận ISO 27001
 • Bước 2: Ký kết hợp đồng đánh giá chứng nhận ISO 27001 và chuẩn bị cho đánh giá chính thức
 • Bước 3: Đánh giá sơ bộ giai đoạn 1 về Hệ thống quản lý an toàn thông tin
 • Bước 4: Đánh giá thực tế giai đoạn 2, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường
 • Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thông tin
 • Bước 6: Cấp chứng chỉ ISO 27001 có hiệu lực trong vòng 3 năm sau khi kiểm tra chắc chắn rằng Doanh Nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu
 • Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ 2 lần trong 3 năm để duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 27001
 • Bước 8: Tái đánh giá chứng nhận ISO 27001 sau 3 năm chứng chỉ hết hiệu lực.
giấy chứng nhận iso 27001
giấy chứng nhận iso 27001

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 27001:2013

SPS Cert xin được chia sẻ về quy trình chứng nhận ISO 27001 của thường sẽ được thực hiện qua các bước sau. Các bước thực hiện như vậy đảm bảo việc chứng nhận mang tính khách quan, đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bước 1: Trao đổi thông tin khách hàng thực hiện chứng nhận ISO 27001:2013

Việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị tổ chức chứng nhận với nhau nhằm đảm bảo rằng những thông tin được trao đổi rõ ràng giữa 2 bên một cách thống nhất và đảm bảo việc đánh giá chứng nhận theo đúng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn của khách hàng. Những thông tin trao đổi đó cần bao gồm:
 • Các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận.
 • Các bước của thủ tục chứng nhận.
 • Tiêu chuẩn ứng dụng.
 • Các chi phí dự tính.
 • Chương trình kế hoạch làm việc

Bước 2: Đánh giá sơ bộ tài liệu của tổ chức

Giai đoạn này các tổ chức/ Doanh nghiệp cần gửi tới cơ quan chứng nhận: Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng ISO 27001.
 • Lúc này tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng hồ sơ thực tế về ISO 27001 nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và về việc áp dụng hệ thống ISO 27001.
 • Khi kết thúc kì đánh giá tài liệu sơ bộ các chuyên gia sẽ đưa ra được những báo cáo đánh giá và những vấn đề về hồ sơ tài liệu và thực tế áp dụng ISO 27001 để cần thiết phải chấn chỉnh một cách kịp thời. Bước đánh giá sơ bộ này rất có lợi cho doanh nghiệp. Vì nó đóng vai trò hướng dẫn khuôn mẫu cho bước tiến hành đánh giá chính thức.

Bước 3 : Đánh giá chính thức. Kiểm tra, thẩm định tại thực địa

 • Về phía này thì đoàn đánh giá cũng sẽ tiến hành kiểm tra và thẩm định tại thực địa nhằm xem xét sự phù hợp của các hồ sơ so với thực tế cũng như kiến nghị sửa chữa các điểm không phù hợp.
 • Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, sẽ xác định hiệu quả của hệ thống ISO 27001.
 • Vai trò của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra là trình bày các ứng dụng thực tế của các thủ tục chương trình ISO 27001.
 • Kết thúc kiểm tra tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một buổi họp kết thúc. Doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về những gì kiểm tra tìm thấy đã nêu ra.

Bước 4: Cấp chứng nhận ISO 27001

Doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 27001 nếu toàn bộ hồ sơ tài liệu đều phù hợp với thực tế. Và toàn bộ các điểm không phù hợp đã được khắc phục sửa chữa thỏa đáng. Đồng thời được trưởng đoàn đánh giá xác nhận.
giấy chứng nhận iso 27001
giấy chứng nhận iso 27001

CHI PHÍ CHỨNG NHẬN ISO 27001?

Doanh Nghiệp có địa điểm (số nơi đăng ký chứng nhận), quy mô (số nhân sự tại điểm đánh giá), phạm vi (lĩnh vực hoạt động) và yêu cầu khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận ISO 27001 khác nhau. Về cơ bản, chi phí chứng nhận ISO 27001 trong vòng 3 năm bao gồm các khoản sau:

 • Chi phí đánh giá chứng nhận
 • Chi phí đăng ký dấu công nhận
 • Chi phí đánh giá giám sát

Quý Doanh Nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với SPS để được nhận báo phí ưu đãi nhất với nhiều khác đi kèm như:

 • 1 Khóa đào tạo miễn phí An toàn lao động cho Doanh Nghiệp
 • 1 Khóa học Public miễn phí về tiêu chuẩn
 • 1 buổi đánh giá thử miễn phí trước khi tiến hành đánh giá chính thức
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của SPS

CÁC CÂU HỎI VỀ CHỨNG NHẬN ISO 27001?

 • Có thể đánh giá tích hợp ISO 27001 với các tiêu chuẩn khác không?

Hoàn toàn có thể đánh giá tích hợp ISO 27001 với các tiêu chuẩn khác, ví dụ như với ISO 9001 hoặc ISO 45001 vì ISO 27001 được xây dựng theo cấu trúc cấp cao HLS nên rất dễ để tích hợp áp dụng ISO 27001 với các tiêu chuẩn ISO khác.

 • Trường hợp nào không thể đánh giá được ISO 27001 không?

Với những Doanh Nghiệp chỉ mới đăng ký hoạt động mà chưa đi vào sản xuất thực tế thì không thể đánh giá ISO 27001.

 • Thế nào là tổ chức chứng nhận ISO 27001 uy tín?

Tổ chức chứng nhận ISO 27001 uy tín là tổ chức hoạt động độc lập với đơn vị đăng ký đánh giá chứng nhận (bên thứ ba), có giấy phép hoạt động hợp pháp và là thành viên được các diễn đàn, hiệp hội liên quan đến lĩnh vực chứng nhận quốc tế công nhận. Những đơn vị đáp ứng các điều kiện trên được trao quyền thực hiện chứng nhận ISO 27001. SPS sẽ giúp Doanh Nghiệp lựa chọn những đơn vị như vậy.

 • Có cần phải thuê đơn vị tư vấn ISO 27001 không?

Không có quy định nào bắt buộc Doanh Nghiệp phải thuê đơn vị tư vấn nhưng việc nhờ tới sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn sẽ giúp Doanh Nghiệp rút ngắn được thời gian áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn một cách hiệu quả.

 • Có thể đánh Remote được trong tình hình dịch Covid phức tạp không?

Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức đánh giá ISO trực tuyến – Remote trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

—————————————————————————————————————————————–

Mọi thắc mắc liên quan tới Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 hoặc dịch vụ Chứng nhận ISO 27001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây: 

 • Số hotline: 0969.555.610
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn 
 • Website: https://sps.org.vn/ 
 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 SPS CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với chuyên gia giàu kinh nghiệm, SPS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 Mạng lưới rộng khắp ba miền, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ nhanh chóng 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 0969.555.610

 

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!