Hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai chương trình đảm bảo đo lường

Hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai chương trình đảm bảo đo lường

5/5 - (1 bình chọn)

Hiện nay tại Bắc Giang thì các hoạt động hỗ trợ cho Doanh Nghiệp có triển khai những chương trình nhằm đảm bảo đo lường cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mới đây theo Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang cùng với việc thực hiện Kế hoạch số 33/KH-KHCN ngày 14/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện khảo sát 25 doanh nghiệp thuộc các ngành may mặc, kinh doanh vận tải bằng xe taxi, sản xuất và kinh doanh vàng, hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh và đề nghị doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường năm 2023.

đo lường
đo lường

Theo như kết quả cho thấy có 3 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia bao gồm: Công ty CP May BBG Yên Thế (Địa chỉ: TDP Thành Chung, TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Công ty TNHH Nấm Dược liệu Adenco (Địa chỉ: Thôn Hồng Giang, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Công ty CP Tập đoàn FEC (Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Dựa trên cơ sở các doanh nghiệp có đăng kí thì Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cũng đã lựa chọn được 2 tổ chức tham gia chương trình, 1 doanh nghiệp còn lại do nhu cầu hỗ trợ có liên quan đến chi phí kiểm định máy móc, trang thiết bị không nằm trong nội dung hỗ trợ của chương trình đảm bảo đo lường năm 2023 nên chưa được thực hiện triển khai. Các doanh nghiệp tham gia đều phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện.

Hiện nay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã cho tổ chức 1 lớp tập huấn với các nội dung có quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Với những Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2021 về Hướng dẫn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai Đề án 996 trên địa bàn tỉnh cho cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty CP Tập đoàn FEC, Công ty TNHH Nấm dược liệu Adenco tại Sở Khoa học và Công nghệ; tổ chức các buổi đào tạo, làm việc tại từng doanh nghiệp.

Một cách cụ thể thì đối với các Doanh Nghiệp trực thuộc tập đoàn FEC cũng đã cho tiến hành tổ chức phân tích các hoạt động để đánh giá, đo lường các khâu trong quá trình cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp

Tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp; Hướng dẫn cập nhật, chuẩn hoá hệ thống quản lý phù hợp lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn; Đào tạo đội ngũ hiệu chuẩn và thử nghiệm nắm vững quy định về hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu Thông tư 24/2013/TT-BKHCN và ISO/IEC 17025:2017.

Đối với Công ty TNHH Nấm dược liệu Adenco đã tiến hành tổ chức phân tích hoạt động đo lường tại các khâu trong quá trình sản xuất và kiểm định đo; Phân tích hoạt động đo lường tại các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Xác định các định mức kỹ thuật, định mức hao hụt tương ứng tại các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Rà soát các văn bản, tài liệu kỹ thuật về hoạt động đo, thử nghiệm, kiểm tra của doanh nghiệp; Nhận diện các vấn đề về đo lường cần tiêu chuẩn hoá; Đào tạo đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; Hướng dẫn sử dụng cân định lượng; Xây dựng mới, soát xét các phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra.

Những việc triển khai Chương trình nhằm đảm bảo công tác đo lường tạo 2 Doanh Nghiệp cũng đã đạt được khá nhiều kết quả. Theo thống kê thì có 31 lượt cán bộ được đào tạo và tập huấn, các nội dung cũng như các cập nhật văn bản hóa pháp luật về đo lường trong đó đã được tổ chức 1 lớp tập huấn về chương trình đảm bảo đo lường. Với đề an 996 và kế hoạch 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 cho 9 lượt người tham dự.

Các lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học gồm: 01 lớp đào tạo Nhận thức chung về hệ thống quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho 5 lượt người tham dự; 05 lượt người được đào tạo về ước lượng độ không đảm bảo đo, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp; 05 lượt người được đào tạo hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài, 04 lượt người được đào tạo về hướng dẫn và kiểm tra cân định lượng hàng đóng gói sẵn; 04 lượt người được đào tạo về đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Với tổng số 01 Hệ thống Quan lý dành cho các tổ chức, doanh nghiệp được rà soát cũng như được cập nhất và đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý TCVN ISO/IEC 17025: 2017; đã có 3 quy trình quản lý đối với sản phẩm hàng đóng gói sẵn được rà soát, bổ sung (quy trình kiểm tra quy cách nhãn hàng hoá và lượng hàng đóng gói sẵn; quy trình kiểm tra độ ẩm nấm; quy trình kiểm tra cân).

Tổng số đã có 02 chương trình đảm bảo đo lường được ban hành: Quyết định số 27/QĐ-FEC ngày 14/7/2023 của Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FEC; Quyết định số 01/QĐ-ADENCO ngày 01/8/2023 của Giám đốc Công ty TNHH Nấm dược liệu Adenco. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 quyết định tiếp nhận chương trình đảm bảo đo lường của 02 doanh nghiệp (quyết định số 273/QĐ-KHCN ngày 18/8/2023 và Quyết định số 276/QĐ-KHCN ngày 21/8/2023).

So với những kết quả đã được thực hiện nên việc các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay đã được xây dựng cũng như triển khai Chương trình đảm bảo đo lường được một cách thực sự là một trong những hoạt động sâu rộng và mong đợi cua doanh nghiệp. Đặc biệt là một trong những biện pháp giúp gia tang và nâng cao được các hiệu lực công tác quản lý ở cấp nhà nước. Chúng có thể tạo được niềm tin cho các doanh nghiệp cũng như nâng cao được các chỉ số thành phần DDCI (Hỗ trợ doanh nghiệp), góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

  • Chứng nhận hệ thống
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Trách nhiệm xã hội
  • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!