IFS Checklist – Danh sách kiểm tra IFS Food

IFS Checklist – Danh sách kiểm tra IFS Food

5/5 - (1 bình chọn)

IFS checklist là tài liệu quan trọng để đánh giá sự tuân thủ theo Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm.

IFS Checklist
IFS Checklist

 

IFS Checklist Các vấn đề cụ thể trong IFS Checklist
Quản trị và cam kết trong IFS Checklist Công ty có xây dựng, thực hiện và duy trì chính sách an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm không?
Tất cả các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng và tính xác thực của sản phẩm có được truyền đạt một cách hiệu quả và kịp thời đến các nhân viên có liên quan không?
Quản lý cấp cao phải đảm bảo rằng nhân viên nhận thức được trách nhiệm của họ liên quan đến an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm và có cơ chế giám sát hiệu quả hoạt động của họ không?
Lãnh đạo cao nhất có cung cấp đầy đủ và phù hợp các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm và quá trình không?
Công ty có đảm bảo rằng tất cả các quy trình (được lập thành văn bản và không được lập thành văn bản) đều được các nhân viên có liên quan biết đến và được áp dụng một cách nhất quán không?
Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm có được lập thành văn bản và triển khai, lưu giữ tại một nơi (sổ tay chất lượng và an toàn thực phẩm hoặc hệ thống tài liệu điện tử) không?
Tất cả các tài liệu có rõ ràng dễ đọc, dễ hiểu, đầy đủ và luôn sẵn có cho nhân viên có liên quan không?
Có một thủ tục dạng văn bản để kiểm soát các tài liệu và các sửa đổi của chúng không?
Tất cả hồ sơ có được lưu giữ theo yêu cầu của khách hàng và pháp luật không?
Có kế hoạch HACCP cụ thể được thực hiện tại nơi sản xuất không?
Kế hoạch có bao gồm bao gồm tất cả các nguyên liệu thô, sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, cũng như tất cả các quy trình từ sản phẩm đầu vào đến vận chuyển sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả quá trình phát triển sản phẩm không?
Thành viên nhóm HACCP có kiến ​​thức và kinh nghiệm cụ thể phù hợp không?
Trưởng nhóm nội bộ có được đào tạo thích hợp về việc áp dụng các nguyên tắc HACCP cũng như kiến ​​thức về sản phẩm và quy trình cụ thể không?
Có mô tả sản phẩm không?
Có thiết lập quy trình xác minh không
Có sơ đồ quy trình xây dựng
Có thực hiện phân tích rủi ro cho từng bước không?
Có xác định các điểm kiểm soát tới hạn và các biện pháp kiểm soát khác không
Có thiết lập các giới hạn tới hạn cho mỗi CCP không?
Có thiết lập hệ thống giám sát cho từng CCP không?
Quản lý nguồn lực trong IFS Checklist Tất cả nhân viên thực hiện công việc ảnh hưởng đến an toàn, tính hợp pháp và/hoặc chất lượng của sản phẩm có năng lực cần thiết thông qua giáo dục, kinh nghiệm làm việc và/hoặc đào tạo tương xứng với vai trò của họ không?
Có các yêu cầu được lập thành văn bản liên quan đến vệ sinh cá nhân không?
Có các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn không?
Việc tuân thủ các yêu cầu vệ sinh cá nhân có được xác minh định kỳ không?
Quần áo bảo hộ có được cung cấp đủ số lượng cho mỗi nhân viên không?
Công ty có triển khai các chương trình đào tạo và/hoặc hướng dẫn bằng văn bản về các yêu cầu của sản phẩm và quy trình cũng như nhu cầu đào tạo của nhân viên dựa trên công việc của họ không?
Có hồ sơ về các sự kiện đào tạo/hướng dẫn không?
Công ty có cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất cho nhân viên không?
Quy trình vận hành trong IFS Checklist Tất cả các yêu cầu liên quan đến an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm, trong một thỏa thuận xác định với khách hàng và bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản này, có được truyền đạt và thực hiện bởi từng bộ phận liên quan không?
Có sẵn và triển khai lịch trình làm sạch và khử trùng không?
Có sẵn hồ sơ giám sát vệ sinh và khử trùng không?
Có phải chỉ những nhân viên có trình độ mới được thực hiện các công việc vệ sinh và khử trùng không?
Có quy trình quản lý chất thải để tránh lây nhiễm chéo không?
Có tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành của địa phương về xử lý chất thải không?
Các thùng chứa thu gom chất thải có được đánh dấu rõ ràng và được thiết kế phù hợp không?
Dựa trên phân tích mối nguy và đánh giá các rủi ro liên quan, các quy trình có được thiết lập để tránh nhiễm bẩn các vật liệu lạ không?
Cơ sở hạ tầng có được xây dựng và thiết kế để ngăn chặn sự phá hoại của sinh vật gây hại không?
Tất cả các sản phẩm đầu vào, bao gồm vật liệu đóng gói và nhãn mác, có được kiểm tra về sự phù hợp với thông số kỹ thuật không?
Có các quy trình để ngăn ngừa nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển không?
Có thiết lập kế hoạch bảo trì phù hợp không?
Có đảm bảo các yêu cầu về sản phẩm và ngăn ngừa ô nhiễm trong và sau khi bảo dưỡng, sửa chữa không?
Thiết bị có được thiết kế phù hợp và được chỉ định cho mục đích sử dụng không?
Thiết bị có được đặt sao cho các hoạt động vệ sinh và bảo trì có thể được thực hiện một cách hiệu quả không?
Khả năng truy xuất nguồn gốc có được đảm bảo và được ghi lại cho đến khi chuyển giao cho khách hàng không?
Hệ thống xác định nguồn gốc có được kiểm tra định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần và mỗi khi hệ thống xác định nguồn gốc thay đổi không?
Có đảm bảo truy xuất nguồn gốc ở tất cả các giai đoạn không?
Thành phẩm chứa chất gây dị ứng có được công bố theo quy định của pháp luật không?
Các thông số kỹ thuật có sẵn và sẵn sàng cho tất cả các thành phẩm không
Có quy trình kiểm soát việc tạo, phê duyệt và sửa đổi các thông số kỹ thuật không?
Có tiến hành đánh giá lỗ hổng gian lận thực phẩm được lập thành văn bản đối với tất cả các nguyên liệu thô, thành phần, vật liệu đóng gói và quy trình thuê ngoài, để xác định rủi ro của hoạt động gian lận liên quan đến việc thay thế, dán nhãn sai, pha trộn hoặc làm giả không?
Đối với mỗi lần phát triển hoặc sửa đổi sản phẩm mới, có thực hiện phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro không?
Có quy trình đảm bảo rằng việc ghi nhãn tuân thủ luật pháp hiện hành của quốc gia đến và các yêu cầu của khách hàng không?
Công ty có kiểm soát các quy trình mua hàng để đảm bảo rằng tất cả nguyên liệu thô, bán thành phẩm, bao bì và dịch vụ có nguồn gốc bên ngoài không?
Có hợp đồng bằng văn bản bao gồm các quy trình thuê ngoài và mô tả các thỏa thuận được thực hiện liên quan đến nó không?
Công ty có đảm bảo rằng bao bì và nhãn mác được sử dụng tương ứng với sản phẩm được đóng gói và đáp ứng các thông số kỹ thuật sản phẩm đã thỏa thuận với khách hàng không?
Công ty có điều tra xem môi trường nhà máy không?
Tất cả các khu vực bên ngoài của nhà máy có được giữ trong tình trạng tốt: sạch sẽ và ngăn nắp không?
Có sơ đồ địa điểm bao gồm tất cả các tòa nhà trong cơ sở không?
Cơ sở sơ chế, xử lý, chế biến và bảo quản thực phẩm có được thiết kế, xây dựng bảo đảm an toàn thực phẩm không?
Các mối nối giữa tường, sàn và trần nhà sẽ được thiết kế để thuận tiện cho việc vệ sinh không?
Có đủ thông gió tự nhiên và/hoặc nhân tạo ở tất cả các khu vực không?
Đo lường, phân tích, cải tiến Có đánh giá nội bộ các hoạt động quan trọng đối với an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm phải được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần không
Đánh giá viên có năng lực và độc lập với bộ phận được đánh giá không?
Có quy trình ghi chép và phân tích sự không phù hợp và sản phẩm không phù hợp với mục đích tránh tái diễn thông qua các hành động phòng ngừa và/hoặc khắc phục không?
Có quy trình thông báo nhanh chóng, ghi lại và giám sát các sự cố của thiết bị và sai lệch quy trình không?
Tất cả các thiết bị đo có được sử dụng riêng cho mục đích xác định của chúng không?
Kế hoạch kiểm tra có được xem xét và cập nhật định kỳ không?
Có quy trình quản lý các khiếu nại về sản phẩm không?
Các tuyên bố có được phân tích để thực hiện các hành động thích hợp nhằm tránh tái diễn sự không phù hợp không?
Kết quả phân tích dữ liệu khiếu nại có được cung cấp cho những người có trách nhiệm liên quan không?
Có một thủ tục hiệu quả cho việc thu hồi sản phẩm không?
Kế hoạch phòng vệ thực phẩm Có xác định rõ trách nhiệm của kế hoạch phòng vệ lương thực không?
Có thủ tục dạng văn bản để quản lý việc kiểm tra bên ngoài và các chuyến thăm theo quy định. Nhân viên có liên quan nên được đào tạo để thực hiện các thủ tục.

———————————————————————————————————————————————————————–

Trên đây chỉ là một phần của IFS Checklist – Danh sách kiểm tra IFS Food, để tìm hiểu Checklist đầy đủ, Quý Doanh Nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

  • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
  • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Email: sales@sps.org.vn
  • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

  • Chứng nhận hệ thống
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Trách nhiệm xã hội
  • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!