Sổ Tay Chất Lượng ISO/IEC 17025:2017

Sổ Tay Chất Lượng ISO/IEC 17025:2017

5/5 - (1 bình chọn)

Sổ tay chất lượng phòng xét nghiệm là tài liệu quy định Hệ thống quản lý chất lượng của một phòng thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025.

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM LÀ GÌ?

 “Sổ tay chất lượng phòng xét nghiệm” là một cuốn tài liệu mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm. Trong đó có các nội dung về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cam kết chất lượng, sơ đồ phòng thí nghiệm, trách nhiệm, quyền hạn và những quy trình hoạt động chính của phòng thí nghiệm.

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ISO/IEC 17025:2017 LÀ GÌ ? 

Theo như trên thì sổ tay chất lượng ISO/IEC 17025:2017 chính là một bộ sổ tay tài liệu mô tả Hệ thống Quản lý Chất lượng cho phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017. Theo đó thì bộ tiêu chuẩn ISO 17025 có bao gồm những nội dung về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cam kết chất lượng, sơ đồ phòng thí nghiệm, trách nhiệm, quyền hạn và những quy trình hoạt động chính của phòng thí nghiệm.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG SỔ TAY ISO/IEC 17025:2017

 1. Phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng

Bộ tiêu chuẩn ISO 17025:2017 có bao gồm các Phạm vi của một Hệ thống QLCL giúp xác định các hạn chế của hệ thống này trong phòng thí nghiệm của bạn. Mục đích của việc xác định phạm vi là làm rõ ranh giới của phòng thí nghiệm mà Hệ thống quản lý chất lượng sẽ áp dụng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các phòng thí nghiệm là một phần của một tổ chức khác lớn hơn, là những nơi mà ở đó Hệ thống quản lý chất lượng chỉ áp dụng cho một hoặc một vài địa điểm. Khi phạm vi được xác định, tất cả các hoạt động trong phạm vi đó cần được xác định, vì chúng tạo thành một phần của Hệ thống quản lý chất lượng.

 1. Chính sách chất lượng

Việc xây dựng chính sách chất lượng nhằm lập thành văn bản những định hướng để ngăn ngừa các rủi ro có thể đến với các hoạt động của phòng thí nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025, tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào về chất lượng và liên tục cải thiện Hệ thống quản lý chất lượng. Chính sách cung cấp hướng dẫn cho các nhân sự của phòng xét nghiệm, truyền đạt mục tiêu về chất lượng của tổ chức. Một số phòng thí nghiệm đăng các thông tin về chính sách chất lượng tại nơi làm việc như một lời nhắc nhở về các mục tiêu chất lượng của tổ chức cho tất cả nhân viên.

 1. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

Mặc dù phần lớn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của những đối tượng tham gia vào các quy trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng có thể được ghi lại trong tài liệu dành riêng cho mỗi quy trình nhưng một số trách nhiệm tổng thể có thể không được nắm bắt. Bởi vậy mà Sổ tay chất lượng ISO 17025 phải làm rõ cơ cấu, bộ máy phòng thí nghiệm, trách nhiệm quyền hạn của các đối tượng có liên quan, đặc biệt là của Ban lãnh đạo và Trưởng các phòng/ban, bộ phận, đơn vị có liên quan tới chất lượng của dịch vụ xét nghiệm, hiệu chuẩn, lấy mẫu.

 1. Các yếu tố Hệ thống quản lý chất lượng và mối quan hệ của chúng

Mỗi phòng thí nghiệm có một đặc thù riêng vì vậy mà các quy trình, thủ tục và các tương tác diễn ra trong Hệ thống quản lý chất lượng cũng khác nhau. Vì vậy, Sổ tay ISO 17025 hay Sổ tay chất lượng phải thể hiện được các yếu tố chính trong Hệ thống quản lý chất lượng cụ thể của phòng thí nghiệm và làm rõ chúng tương tác với nhau như thế nào (đầu vào, đầu ra,…)? Điều này có thể được thể hiện một cách đơn giản bằng cách xây dựng biểu đồ Sổ tay phòng thí nghiệm.

CẤU TRÚC SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM ISO 17025 NHƯ THẾ NÀO?

Với mỗi phòng thí nghiệm khác nhau sẽ có sự khác biệt về nội dung chi tiết trong Sổ tay ISO 17025. Dưới đây là mẫu cấu trúc Sổ tay chất lượng phòng thí nghiệm theo ISO 17025, Quý tổ chức, Phòng thí nghiệm có thể tham khảo:

Sổ tay phòng thí nghiệm

Phần I. Giới thiệu Sổ tay chất lượng phòng thí nghiệm

 1. Mục đích
 2. Phạm vi áp dụng
 3. Tài liệu viện dẫn
 4. Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt

Phần II. Giới thiệu về phòng thí nghiệm

 1. Lịch sử hình thành và phát triển
 2. Các thành tích đạt được
 3. Cơ cấu phòng thí nghiệm
 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Phần III. Hệ thống quản lý chất lượng

 1. Giới thiệu chung sổ tay chất lượng
 2. Tính khách quan và bảo mật
 3. Các yêu cầu về cơ cấu tổ chức
 4. Nhân sự
 5. Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường
 6. Thiết bị
 7. Liên kết chuẩn đo lường
 8. Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 9. Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng
 10. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp
 11. Lấy mẫu
 12. Xử lý mẫu
 13. Đánh giá độ không đảm bảo đo
 14. Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả
 15. Báo cáo kết quả
 16. Khiếu nại
 17. Công việc không phù hợp
 18. Tài liệu hệ thống quản lý
 19. Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý
 20. Kiểm soát hồ sơ, dữ liệu và thông tin
 21. Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 22. Cải tiến
 23. Hành động khắc phục
 24. Đánh giá nội bộ
 25. Xem xét của lãnh đạo

SỔ TAY ISO 17025 CÓ PHẢI LÀ TÀI LIỆU BẮT BUỘC THEO ISO 17025:2017 KHÔNG?

Sổ tay chất lượng phòng thí nghiệm ISO 17025 thuộc nhóm tài liệu cần thiết nhưng không bắt buộc. Dù vậy, với những lợi ích thiết thực mà tài liệu này đem lại thì việc xây dựng Sổ tay chất lượng ISO 17025 vẫn được khuyến khích trong mọi phòng thí nghiệm khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 17025:2017. Nó khiến phòng thí nghiệm có cái nhìn tổng quát hơn về ISO 17025 đồng thời giúp mọi hoạt động của phòng thí nghiệm luôn tuân thủ một chính sách nhất quán.

>> Xem thêm: Một số tài liệu – biểu mẫu ISO 17025 dành cho phòng thí nghiệm

————————————————————————————————————————————————————————–

Để được hướng dẫn xây dựng Sổ tay chất lượng phòng thí nghiệm ISO 17025 hoặc tìm hiểu về dịch vụ chứng nhận ISO 17025, Quý Tổ chức vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!