Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Hệ thống Quản lý Môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống Quản lý Môi trường

5/5 - (1 bình chọn)

Trên thế giới hiện nay có nhiều tiêu chuẩn khác nhau liên quan tới lĩnh vực quản lý môi trường. Một trong những bộ tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất là hiện nay là ISO 14001 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Bài viết dưới đây SPS CERT sẽ cung cấp thông tin cơ bản giúp các Tổ chức, Doanh nghiệp hiểu được Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

tiêu chuẩn ISO 14001 là gì ?

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường (EMS) do tổ chức ISO (International Organization for Standardization) ban hành. ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn iso 14000 có đưa ra những yêu cầu nhằm nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh tới môi trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và các chính sách về môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của nhân loại.

ISO 14001:2015 LÀ GÌ?

ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất hiện nay của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001:2015 được ban hành thay thế cho phiên bản trước đó là ISO 14001:2004.

TỔ CHỨC NÀO THUỘC PHẠM VI CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015?

Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, với mọi quy mô đều cần chứng nhận ISO 14001 để chứng minh việc xây dựng được Hệ thống quản lý môi trường đạt chuẩn quốc tế.

mọi tổ chức đều có thể áp dụng iso 14001

CẤU TRÚC ĐIỀU KHOẢN ISO 14001:2015 THEO TCVN ISO 14001:2015

 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • Điều khoản 10: Cải tiến

các điều khoản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Trong điều khoản này ban và doanh nghiệp cần phải xác định được các vấn đề còn tồn tại trong nội bộ và những yếu tố bên ngoài tác động vào. Thông thường những yếu tố này bao gồm mục đích, điều kiện môi trường và những ảnh hưởng trực tiếp bởi yếu tố bên ngoài đến hoạt động của tổ chức.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

Trong hệ thống ISO 14001:2015 có đề cao yếu tố then chốt và ảnh hưởng của ban lãnh đạo đến hệ thống EMS. Người lãnh đạo cần có những cam kết về hệ thống quản lý môi trường và chịu trách nhiệm thiết lập thực hiện và duy trì hệ thống ISO 14001 với phạm vi mà đã được xác định từ trước đó.

Điểu khoản 6: Hoạch định

Một khi doanh nghiệp của bạn cần phải thực hiện một cách cụ thể các yếu tố nhằm áp dụng thực hiện ISO 14001 để được xác định các rủi ro cũng như cơ hội có liên quan đến những khía cạnh của môi trường và tổ chức

Đồng thời, doanh nghiệp phải xác định các mục tiêu cụ thể nhất quán với chính sách môi trường. Hoạch định hành động để đạt được các mục tiêu môi trường.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Để xây dựng được hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 thì tổ chức của bạn cần phải xác định được xác rủi ro cũng như cơ hội một cách có liên quan đến những khía cạnh cho việc thiết lập, thực hiện và duy trì cải tiến liên tục một hệ thống quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 140012015 - Hệ thống Quản lý Môi trường
Tiêu chuẩn ISO 140012015 – Hệ thống Quản lý Môi trường

Điều khoản 8: Thực hiện

Tại yêu cầu này doanh nghiệp cần có những thiết lập, hành động và thực hiện kiểm soát cũng như duy trì các hoạt động về môi trường nhằm đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường và thực hiện những hành động được nhận biết tại các yêu cầu hoạch định.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả hoạt động

Doanh nghiệp cần phải xác định những gì cần phải được theo dõi và đo lường, các phương pháp theo dõi, đo lường, các chuẩn mực làm căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động. Theo kế hoạch doanh nghiệp cần tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ đúng với tần suất đã được hoạch định trước đó.

Điều khoản 10: Cải tiến

Cải tiến là yêu cầu cuối cùng và cũng là một trong những yêu cầu quan trọng nhất. Doanh nghiệp phải xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường của mình.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ TIÊU CHẨN ISO 14001:2015 

So với phiên bản cũ thì bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có những bước cải tiến hơn hẳn so với phiên bản 2008 trước đó. Có thể kể ra được một số những điểm mới như sau:
 • Trình bày theo cấu trúc HLS – Cấu trúc cấp cao.

So với phiên bản cũ thì phiên bản mới này được cấu trúc theo HLS – cấu trúc cấp cao. Đây cũng là cấu trúc của hệ thống ISO 9001:2015 đã được nhắc đến trước đó. Chúng sẽ bao gồm có 10 điều khoản tương ứng với 10 yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Quản lý chiến lược cho doanh nghiệp 

Hệ thống quản lý ISO 14001:2015 là hệ thống có vai trò quan trọng giúp tổ chức của bạn thiết lập hệ thống quản lý môi trường được hiệu quả hơn.  Chính vì vậy mà tổ chức của bạn cần xác định các yêu cầu có liên quan đến môi trường. Những rủi ro được tính tới môi trường.
Tiêu chuẩn ISO 140012015 - Hệ thống Quản lý Môi trườngTiêu chuẩn ISO 140012015 - Hệ thống Quản lý Môi trường
Tiêu chuẩn ISO 140012015 – Hệ thống Quản lý Môi trường
 • Vai trò của lãnh đạo được đề cao
Cũng giống như hệ thống ISO 9001:2015 thì bộ tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản mới này đề cao vai trò của ban lãnh đạo cao nhất. Về việc vận hành hệ thống Quản lý môi trường có yêu cầu ban lãnh đạo cần phải tham gia nhiều hơn và thể hiện được tiếng nói của mình nhiều hơn. Đây là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp của bạn áp dụng hệ thống Quản lý Môi trường EMS được thành công hơn.
 • Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Hệ thống EMS không đưa ra khái niệm về việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên có đưa ra các yêu cầu bao gồm việc: Phòng ngừa và sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững hơn. Giảm thiểu tối đa các tác nhân cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn tài nguyên cũng như đa dạng hệ sinh thái.
 • Trao đổi thông tin

Trong bộ tiêu chuẩn iso 14001 cũ thì việc trao đổi thông tin đã được đưa ra trước đó. Tuy nhiên với việc phiên bản mới này thì yếu tố này được nhấn mạnh và quan tâm nhiều hơn. Thông tin bên ngoài cũng như nội bộ đã được nhấn mạnh và điều này có thể bao gồm các yêu cầu về việc trao đổi thông tin, tính chính xác của các thông tin đó. Việc trao đổi thông tin của Doanh nghiệp cần rõ ràng và cụ thể đối với từng đối tượng.
 • Thông tin dạng văn bản

Sự phát triển của công nghệ thông tin cũng đã khiến thay đổi nhiều trong hệ thống ISO 14001:2015.  “Tài liệu” và “hồ sơ” đã được thay thế bởi thuật ngữ “thông tin được văn bản hóa”. Lúc này. Doanh nghiệp sẽ sự linh hoạt khi xác định “thủ tục” khi nào là cần thiết. Thủ tục nào cần phải văn bản hóa, thủ tục nào không . Thủ tục nào lưu trữ bản cứng, thủ tục nào sẽ bản mềm.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001 LÀ GÌ?

 • Giúp tuân thủ các yêu cầu pháp lý về môi trường
 • Là cam kết và bằng chứng về sự tuân thủ môi trường
 • Giúp giảm thiểu tác động bất lợi của điều kiện môi trường tới tổ chức
 • Giúp phát hiện, kiểm soát, giảm thiểu, loại bỏ các sự cố môi trường
 • Giúp sử dụng hợp lý năng lượng và nguyên liệu đầu vào,
 • Giảm lãng phí và hạn chế chất thải
 • Tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận
 • Hạn chế được các ảnh hưởng tiêu cực tới hệ sinh thái
 • Đóng góp vào sự phát triển bền vững chung
 • Nâng cao hình ảnh thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp
 • Mở ra các cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn trong nước và quốc tế

lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng iso 14001:2015

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 14001 TẠI VIỆT NAM

Nếu tổ chức, doanh nghiệp của bạn có nhu cầu chứng nhận ISO 14001 tại Việt Nam nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm tổ chức đánh giá ISO 14001 uy tín thì SPS là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá ISO 14001. Với thế mạnh trong mảng đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn ISO, có nhiều lý do khiến dịch vụ của Chúng Tôi được nhiều Khách hàng quan tâm.

Là một đơn vị uy tín, Chúng Tôi cam kết:

 • Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi nguyện vọng, yêu cầu của khách hàng
 • Đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản
 • Giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tiêu chuẩn ISO 14001
 • Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi
 • Quy trình làm việc khoa học, hiệu quả
 • Đề xuất các giải pháp tối ưu nhất phù hợp với doanh nghiệp
 • Chi phí hợp lý, tương xứng với chất lượng
 • Báo cáo có giá trị và được công nhận toàn cầu

Ngoài ra, khi lựa chọn dịch vụ chứng nhận ISO 14001 của SPS, Quý Doanh nghiệp sẽ được nhận nhiều ưu đãi khác bao gồm:

 • 1 Khóa đào tạo miễn phí An toàn lao động cho doanh nghiệp
 • 1 Khóa học Public về ISO 14001
 • 1 buổi đánh giá thử trước khi tiến hành đánh giá chính thức
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của SPS

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Việc doanh nghiệp của bạn đạt được chứng nhận sẽ có thể có được vô vàn những lợi ích về mặt lâu dài sau này. Tuy nhiên cần làm gì để đạt được giấy chứng nhận ISO 14001 này một cách nhanh chóng và phát huy được hiệu quả thì là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp mới hiện nay. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn các bước thực hiện và áp dụng chứng nhận ISO 14001 cơ bản dành cho bạn.

Bước 1: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 14001

Hiện nay với các bước thực hiện ISO 14001 thì bước đầu tiên chính là tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn ISO 14001. Đây được coi là tiền đề nhằm bảo đảm một hệ thống quản lý môi trường được vận hành theo đúng hướng cũng như đáp ứng được đúng với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 14001.
Để tránh tiền mất tật mang thì việc doanh nghiệp hiệu sâu sắc rõ ràng hệ thống ISO 14001:2015 là điều cần thiết.

Bước 2: Thực hiện đánh giá môi trường ban đầu

Khi đã hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 14001, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích, đánh giá hoạt động quản lý môi trường của mình ở thời điểm hiện tại.
Một khi đã am hiểu được rõ hệ thống bộ tiêu chuẩn ISO 14001 doanh nghiệp của bạn cần tiến hành phân tích và đánh giá các hoạt động quản lý môi trường của mình tài nhiều thời điểm.
Những công việc này có thể kể đến như phân tích bối cảnh doanh nghiệp, những luật định có và các quy trình đang được áp dụng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tiếp đó cần đánh giá các kết quả đạt được từ những hoạt động này và có thể so sánh được mức độ phù hợp của chúng với những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
Việc làm này sẽ cho phép doanh nghiệp có một cái nhìn cơ bản về hoạt động quản lý môi trường của mình. Đánh giá được những điểm đã thực hiện tốt cùng những thiếu sót cần được cải thiện. Từ đó, dần hình thành được định hướng cùng kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 một cách phù hợp nhất.

Bước 3: Lập kế hoạch ISO 14001

Doanh Nghiệp của bạn cần phải lập kế hoạch một cách cụ thể cho việc khai thác và triển khai hệ thống quản lý môi trường theo bộ tiêu chuẩn ISO 14001. Một kế hoạch ISO 14001 chính là phải được ghi lại dưới dạng một văn bản và được ban lãnh đạo phê duyệt trước khi công bố áp dụng toàn công ty.
Nhằm đảm bảo kế hoạch được thành lập ra một cách phù hợp và đạt được hiệu quả cao đề ra thì doanh nghiệp của bạn cần phải lưu ý:
Xác định rõ các quy định, luật định về môi trường tại địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động, của nhà nước, quốc tế cùng các tổ chức có thẩm quyền trong lĩnh vực môi trường.
Cần xác định rõ các quy luật định về môi trường tại nước sở tại cùng các tổ chức có thẩm quyền trong lĩnh vực môi trường.
Doanh Nghiệp cần phải xác định về môi trường cũng như hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp có thể tác động được.
Những khía cạnh như môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có thể tác động tới: Môi trường đất, Không khí cũng như nguồn nước và rác thải và tài nguyên thiên nhiên môi trường.
Ngoài ra cần phải xác định được các phương pháp, quy trình để đạt được các mục tiêu về môi trường đã đề ra.

Bước 4: Đào tạo nhận thức cho doanh nghiệp về ISO 14001

Việc tiếp theo cần làm chính là doanh nghiệp cần phải đào tạo nhận thức về ISO 14001. Tổ chức cần thông tin cho toàn bộ các cấn bộ công nhân viên về kế hoạch ISO 14001. Ngoài ra đồng thời các tổ chức các khóa học đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn này.
Thông qua việc đào tạo, cần đảm bảo toàn thể cá nhân trong tổ chức không chỉ hiểu ISO 14001 về mặt lý thuyết, mà còn nắm được cách thức thực hiện

Bước 5: Lập hồ sơ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Bước tiếp theo của việc xây dựng và duy trì một hệ thống hồ sơ, tài liệu về ISO 14001 cũng là một bước đặc biệt quan trọng trong các bước tiến hành thực hiện. Một hệ thống tài liệu cần duy trì bài bản và nhất để lãnh đạo có thể đưa ra được các quyết định
Các tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp cần xây dựng bao gồm những quy trình, thủ tục, các hướng dẫn, biểu mẫu,… liên quan đến hoạt động vận hành, kiểm soát hệ thống quản lý môi trường

Bước 6: Triển khai EMS và theo dõi

Doanh Nghiệp của bạn sẽ tiến hành triển khai hoạt động quản lý môi trường theo các quy trình trong kế hoạch ISO 14001 đã được thiết lập từ trước đó.
Đây là việc triển khai cần phải thực hiện một cách đồng thời cho toàn bộ cá nhân của cùng phòng ban trong toàn bộ doanh nghiệp. Hơn thế nữa đây có thể kiểm tra và theo dõi chặt chẽ toàn diện.
Khi có sự thay đổi (tiêu cực hoặc tích cực) trong các khía cạnh môi trường, doanh nghiệp phải có những hành động khắc phục, cải tiến kịp thời để duy trì được hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường.
Một khi có sự thay đổi trong quy trình cần được ghi chép lại một cách rõ ràng và cụ thể. Ngoài ra cần đưa ra thông báo một cách kịp thời đến các cá nhân hay bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo sự nhất quán toàn diện.

Bước 7: Tiến hành đánh giá nội bộ 

Trong suốt quá trình vận hành doanh nghiệp hiện nay cần phải thực hiện được các cuộc đánh giá nội bộ nhằm nhìn lại mọi quy trình và hoạt động chúng một cách tổng quan nhất.
Nội dung của cuộc đánh giá sẽ cần ghi chép cẩn thận để lưu dưới dạng hồ sơ nhằm phục vụ cho việc đánh giá và ra chứng nhận sau này.
Một số nội dung mà doanh nghiêp cần phải thực hiện việc đánh giá sẽ bao gồm có:
 • Mức độ hoàn thành so với các mục tiêu đã được đặt ra.
 • Mức độ tuân thủ các vấn đề về môi trường sẽ được quy định bởi pháp luật hoặc theo các yêu cầu của các bên có liên quan
 • Những hành động khắc phục sau đó không phù hợp với các kết quả đánh giá của các hành động đó.

Bước 8: Đánh giá xem xét và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Bước này doanh nghiệp đã sẵn sàng cho việc đánh giá và xem xét hệ thống an toàn môi trường của mình. Tổ chức của bạn cần chọn lựa một tổ chức chứng nhận sự phù hợp và đăng kí chứng nhận ISO 14001 với tổ chức đó. Nếu như thế thì các bước thực hiện ISO 14001 như trên đã hoàn thiện tuy nhiên đến bước này doanh nghiệp của bạn không chọn lựa đúng với tổ chức chứng nhận có năng lực sẽ khá lãng phí cả về mặt thời gian cũng như công sức.
Sau khi tiếp nhận bản đăng ký, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ ISO 14001 hoặc khắc phục các điểm chưa phù hợp trong hệ thống để đạt được chứng nhận

Bước 9: Duy trì chứng nhận ISO 14001

Sau khi tiến hành đạt được giấy chứng nhận ISO 14001 thì tổ chức của bạn cần phải duy trì hiệu lực cho hệ thống quản lý môi trường bằng việc thông qua việc thực hiện cũng như đánh giá và cải tiến các quy trình trong hệ thống một cách không thường xuyên.
Hiệu lực chứng nhận sẽ duy trì trong 3 năm. Chúng cần phải đảm bảo cho hệ thống Quản lý Môi trường được vận hành có hiệu quả. Việc này giúp giảm thiểu được tối đa các ảnh hưởng của hoạt động sản xuất và kinh doanh trong doanh nghiệp tới môi trường cùng nhiều tài nguyên thiên nhiên khác.

→ Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp

—————————————————————————————————————————————————

Mọi thắc mắc liên quan tới Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hoặc dịch vụ Chứng nhận ISO 14001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!