Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Trên thế giới hiện nay có nhiều tiêu chuẩn khác nhau liên quan tới lĩnh vực quản lý năng lượng. Một trong những bộ tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất là ISO 50001 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cơ bản giúp các Tổ chức, Doanh nghiệp hiểu được Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?

ISO 50001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì
Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì

Tiêu chuẩn ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) do tổ chức ISO (International Organization for Standardization) ban hành. ISO 9001 nhằm cung cấp một khuôn khổ cho việc phát triển, thực hiện, giám sát và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001:2018 LÀ GÌ?

ISO 50001:2018 là phiên bản mới nhất hiện nay của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng. ISO 50001:2018 được ban hành thay thế cho phiên bản trước đó là ISO 50001:2011.

TỔ CHỨC NÀO THUỘC PHẠM VI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 50001:2018?

ISO 50001 đưa ra các yêu cầu nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát năng lượng trong quá trình sản xuất – kinh doanh mọi sản phẩm và dịch vụ. Tiêu chuẩn ISO 50001 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, với mọi quy mô, đặc biệt là những ngành nghề sử dụng năng lượng đều cần chứng nhận ISO 50001 để chứng minh việc xây dựng được hệ thống quản lý năng lượng đạt chuẩn quốc tế.

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 50001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 50001 chủ yếu tập trung vào việc cải thiện hiệu suất năng lượng của các tổ chức, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng của họ và do đó giúp cắt giảm chi phí năng lượng. Tuy nhiên, ISO 50001 không đưa ra các giải pháp chìa khóa trao tay thực tế. Thay vào đó, nó đề xuất một phương pháp mà các tổ chức (theo đặc điểm riêng của họ) có thể làm theo, khuyến khích họ:

 • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên tiêu thụ năng lượng
 • Hỗ trợ các hành vi và thực tiễn tổ chức tốt nhất đồng thời củng cố chúng
 • Thúc đẩy truyền thông và minh bạch trong quản lý năng lượng
 • Hướng dẫn sản xuất và/hoặc khai thác theo hướng lựa chọn công nghệ có hiệu suất năng lượng cao;
 • Tích hợp các tiêu chí hiệu quả năng lượng ở thượng nguồn và hạ nguồn của quá trình sản xuất và vận hành (ví dụ: nguồn cung cấp, vận chuyển, v.v.)
 • Kết nối một cách chiến lược các chính sách quản lý năng lượng trong các khuôn khổ toàn cầu và có ý nghĩa hơn như bảo tồn tài nguyên hoặc chống lại sự nóng lên toàn cầu
 • Kết nối các hoạt động quản lý năng lượng với các quy trình thiết lập tiêu chuẩn khác liên quan đến quản lý chất lượng, an toàn hoặc môi trường

PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 50001 LÀ GÌ?

Theo cách tương tự, các tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp quản lý toàn cầu chặt chẽ. Tiêu chuẩn ISO 50001 áp dụng phương pháp tuần hoàn của bánh xe Deming, còn được gọi là chu trình PDCA (Lập kế hoạch – Plan, Thực hiện – Do, Kiểm tra – Check, Hành động – Act). Để áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 hiệu quả, các công ty nên phát triển một số hành động chính sau:

 • Xác định một chính sách năng lượng hiệu quả hơn
 • Chọn các mục tiêu thích hợp để áp dụng chính sách này một cách tối ưu
 • Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan cần thiết để đưa ra quyết định khách quan hơn
 • Đánh giá kết quả thu được một cách đúng đắn và có phê phán để rút kinh nghiệm và cải tiến
 • Phản ánh về các chính sách đang được theo đuổi để đạt được một hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả hơn

CẤU TRÚC ĐIỀU KHOẢN ISO 50001:2018 THEO TCVN ISO 50001:2019

 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • Điều khoản 10: Cải tiến

Xem thêm Yêu cầu của ISO 50001

ISO 50001 ĐÓNG GÓP VÀO QUẢN LÝ KHÍ HẬU TOÀN CẦU

Các nhà lãnh đạo toàn cầu đến từ nhiều quốc gia và địa phương, các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và những nhà vận động chính sách đang thúc đẩy việc sử dụng một khuôn khổ đã được chứng minh để đẩy nhanh việc đạt được các mục tiêu về năng lượng và khí hậu, và khuôn khổ đó chính là tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng quốc tế ISO 50001. Tiêu chuẩn ISO 50001 đóng góp vào công cuộc quản lý khí hậu toàn cầu thông qua 4 nguyên tắc.

Nguyên tắc 1 – ISO 50001 cung cấp khuôn khổ đo lường tác động khí hậu

ISO 50001 cung cấp một khuôn khổ để cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng với các tác động tích cực tương ứng đối với năng suất và biến đổi khí hậu. Để nhận ra tiềm năng của tiêu chuẩn, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ cần dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá giá trị của việc triển khai ISO 50001 đối với tổ chức của họ và khách hàng hoặc thành phần mà họ phục vụ. Các phương pháp được quốc tế chấp nhận để thu thập, đo lường và phân tích dữ liệu nhất quán với khuôn khổ và danh mục tiêu chuẩn của ISO 50001 có thể mang lại tính nhất quán và độ tin cậy cho kết quả cũng như các quyết định chính sách và kinh doanh sáng suốt hơn. Hơn nữa, những phân tích này sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về tiến độ thực hiện các cam kết về năng lượng và khí hậu. Ngoài ra, hoạt động công nhận thể hiện việc sử dụng ISO 50001 sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp tiếp cận hiệu quả và giá trị kinh doanh.

Nguyên tắc 2 – Các chuyên gia đủ tiêu chuẩn ISO 50001 tối đa hóa tác động toàn cầu

Các tổ chức cần những chuyên gia ISO 50001 đáng tin cậy để đảm bảo hệ thống quản lý năng lượng của họ sẽ tối đa hóa tiềm năng tiết kiệm năng lượng và lợi tức đầu tư. Thông tin chứng nhận nghiêm ngặt cung cấp một lộ trình để tăng sự sẵn có của các chuyên gia có trình độ. Sự hợp tác quốc tế về phát triển và áp dụng những chứng chỉ chuyên môn này cũng như sự hiểu biết chung về đào tạo cần thiết để chuẩn bị cho các chuyên gia chứng nhận có thể cho phép triển khai ISO 50001 một cách mạnh mẽ và nhất quán trên toàn cầu.

tiêu chuẩn iso 50001
tiêu chuẩn iso 50001

Nguyên tắc 3 – Các chiến lược chứng nhận ISO 50001 mạnh mẽ hỗ trợ các kết quả toàn cầu nhất quán

Một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để hỗ trợ ISO 50001 phải được xây dựng từ đầu—điều này bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng để chứng nhận tiêu chuẩn. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng đó phụ thuộc vào việc phát triển một chiến lược quốc gia gắn kết với sự hợp tác chặt chẽ cùng các chính phủ, cơ quan quản lý tiêu chuẩn quốc gia, tổ chức công nhận và chứng nhận, tổ chức đào tạo, người dùng cuối thuộc khu vực tư nhân cũng như các chuyên gia và người thực hành ISO 50001. Những tiêu chuẩn thực hành tốt nhất quốc tế để xây dựng cơ sở hạ tầng chứng nhận mạnh mẽ đã tồn tại và sẽ định hướng cho bất kỳ chiến lược quốc gia nào. Hợp tác quốc tế trong việc phát triển cơ sở hạ tầng chứng nhận cho ISO 50001 là một yếu tố quan trọng khác để triển khai tiêu chuẩn một cách mạnh mẽ và nhất quán trên toàn cầu.

Nguyên tắc 4 – Đầu vào quốc tế củng cố mức độ phù hợp với thị trường của danh mục ISO 50001

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001 bao gồm một nhóm các tiêu chuẩn và hướng dẫn không cố định và luôn phát triển. Sự tham gia của nhiều chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan chính khác trong quá trình sửa đổi và phát triển tiêu chuẩn củng cố cả các tiêu chuẩn kết quả và những chương trình sử dụng chúng. Ngoài ra, sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ tập trung vào việc triển khai bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn ISO 50001 góp phần phổ biến những phương pháp thực hành tốt nhất và cho phép đạt được các kết quả ISO 50001 mạnh mẽ và nhất quán.

———————————————————————————————————————————————————————–

Mọi thắc mắc liên quan tới Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 hoặc dịch vụ Chứng nhận ISO 50001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/
 
✅ Dịch vụ trọn gói 🔴 SPS CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với chuyên gia giàu kinh nghiệm, SPS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 Mạng lưới rộng khắp ba miền, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ nhanh chóng 
✅ Chi phí tốt ☎️ 0969.555.610

 

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!