Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi - Đăng ký VietGAP chăn nuôi

Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi – Đăng ký VietGAP chăn nuôi

5/5 - (1 bình chọn)

Trong xu thế toàn cầu và hội nhập quốc tế, thực phẩm Việt Nam đang từng bước hòa nhập chung cùng với khu vực và thế giới. Vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia, các nhà quản lý, nhà khoa học và người tiêu dùng. Đối với người sản xuất, việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi và Đăng ký VietGAP chăn nuôi là một giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên.

TIÊU CHUẨN VIETGAP CHĂN NUÔI LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi – VietGAHP (Vietnamese Good Animal Husbandry Practices) bao gồm tiêu chuẩn / quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp chăn nuôi ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi
Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi

Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi được biên soạn dựa trên quy định của luật pháp Việt Nam (Luật An toàn Thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên Nước,…), hướng dẫn của FAO và tham khảo quy định tại tiêu chuẩn AseanGAP, GlobalGAP, EurepGAP

→ Xem thêm Mô hình VietGAP là gì?

ĐĂNG KÝ VIETGAP CHĂN NUÔI LÀ GÌ?

Đăng ký VietGAP chăn nuôi là đăng ký chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi

SẢN PHẨM NÀO CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VIETGAP CHĂN NUÔI

Về phạm vi chăn nuôi đăng ký tham gia tiêu chuẩn VietGAP, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 về quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho các vật nuôi bao gồm: Bò sữa, bò thịt, lợn, gà, vịt, ngan, dê thịt, dê sữa, ong mật và Quyết định số 2509/QĐ-BNN-CN ngày 22/6/2016 ban hành quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ.

Vì vậy, tất cả các sản phẩm chăn nuôi trên đều có thể đăng ký chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi.

tiêu chuẩn vietgap cho chăn nuôi
tiêu chuẩn vietgap cho chăn nuôi

CÁC YÊU CẦU CHÍNH CỦA TIÊU CHUẨN VIETGAP CHĂN NUÔI

 1. Yêu cầu 4 “An”

Quy trình hay Tiêu chuẩn VIETGAP chăn nuôi theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN tập trung vào các yêu cầu về đảm bảo vào vấn đề An toàn thực phẩm và An tâm cho người tiêu dùng, cụ thể quy trình VIETGAP chăn nuôi tập trung đảm bảo thực hiện được 04 chữ “AN” sau:

 • An toàn Thực phẩm: Không gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng;
 • An toàn sinh học và môi trường: Ngăn ngừa, hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học từ chăn nuôi gây hại đến con người, gia súc, hệ sinh thái và môi trường xung quanh;
 • An toàn lao động cho người sản xuất, chăn nuôi
 • An tâm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm
 1. Yêu cầu 4 “Đúng”

Khi chăn nuôi theo quy trình VIETGAP chăn nuôi ban hành theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN các trang trại nuôi và người nuôi cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 ĐÚNG”, cụ thể:

 • Đúng điều kiện vệ sinh: Đây là một yếu tố rất quan trọng trong chăn nuôi, các trang trại nuôi cần có đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cũng như các quy trình vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong quá trình nuôi để đảm bảo ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, lây lan, cũng như tiêu diệt các mầm bệnh.
 • Đúng loại: Là loại thuốc thú y, kháng sinh, vắc xin và thức ăn sử dụng trong chăn nuôi phải trong danh mục được phép sử dụng, được phép lưu hành, không sử dụng các loại bị cấm sử dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng cho vật nuôi;
 • Đúng cách: Là việc sử dụng vắc xin, kháng sinh, thuốc thú y phải theo đúng liều lượng và đúng lúc. Việc sử dụng kháng sinh, thuốc cần theo hướng dẫn của kỹ sư chăn nuôi thú y và của nhà sản xuất và sử sụng theo đúng thời điểm để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa và điều trị bệnh động vật.
 • Đúng thời gian cách ly: Là ở thời điểm thu hoạch vật nuôi thương phẩm (bán lấy thịt/sữa) phải đảm bảo thời gian cách ly vật nuôi không sử dụng thuốc thú y hoặc kháng sinh (ví dụ: thời gian cách ly 14 ngày mới được phép bán) để đảm bảo không còn tồn dư dư lượng kháng sinh hoặc thuốc thú y trên sản phẩm vật nuôi cho người ăn (thịt/sữa).

CÁC BƯỚC CHÍNH ĐỂ ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN VIETGAP CHĂN NUÔI

Để đạt chứng nhận VietGAP chăn nuôi cần trải các bước sau:

 • Bước 1: Khảo sát điều kiện ban đầu
 • Bước 2: Đào tạo kiến thức về VietGAP
 • Bước 3: Xây dựng các biểu mẫu ghi chép
 • Bước 4: Xây dựng và ban hành hệ thống tài liệu quản lý
 • Bước 5: Đánh giá nội bộ
 • Bước 6: Hành động khắc phục
 • Bước 7: Đăng ký chứng nhận
 • Bước 8: Đánh giá chứng nhận và cấp giấy chứng nhận.
tiêu chuẩn vietgap cho chăn nuôi
tiêu chuẩn vietgap cho chăn nuôi

DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN NHƯ THẾ NÀO KHI ĐĂNG KÝ VIETGAP CHĂN NUÔI

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP được quy định tại Điều 21 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt như sau:

 1. Trách nhiệm

 • Bảo đảm và duy trì điều kiện sản xuất/sơ chế; đánh giá nội bộ đáp ứng yêu cầu của VietGAP;
 • Thực hiện VietGAP theo đúng phạm vi được chứng nhận. Khi có thay đổi ảnh hưởng đến thực hiện VietGAP phải thông báo ngay cho tổ chức chứng nhận để theo dõi, giám sát;
 • Có hành động khắc phục những điểm không phù hợp đúng thời hạn khi bị cảnh cáo hoặc đình chỉ hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận VietGAP;
 • Trả đầy đủ chi phí cho tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận VietGAP theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này;
 • Thể hiện các thông tin trung thực về sản phẩm được chứng nhận VietGAP trên nhãn hàng hóa và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm theo VietGAP;
 • Khi phát hiện lô sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm: Phải tạm dừng phân phối lô sản phẩm, thu hồi sản phẩm nếu đã đưa ra lưu thông trên thị trường, điều tra xác định nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm và tiến hành biện pháp khắc phục đồng thời ghi chép trong hồ sơ. Trường hợp không khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại và tổ chức chứng nhận để có biện pháp xử lý phù hợp.
 1. Quyền hạn

 • Bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết quả đánh giá, giám sát của Đoàn đánh giá, giám sát;
 • Khiếu nại về kết quả chứng nhận, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, giám sát theo quy định của pháp luật;
 • Sử dụng mã số chứng nhận VietGAP, logo VietGAP theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc logo hoặc dấu hiệu của tổ chức chứng nhận theo thỏa thuận với tổ chức chứng nhận;
 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận VietGAP, phòng thử nghiệm được chỉ định. Trong trường hợp thay đổi tổ chức chứng nhận, cơ sở sản xuất phải cung cấp đủ thông tin cần thiết và khai báo mã số chứng nhận VietGAP cũ với tổ chức chứng nhận mới;
 • Sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp với VietGAP là căn cứ để cơ sở sản xuất công bố sản phẩm an toàn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
 • Lựa chọn, thuê tổ chức, cá nhân tư vấn trong quá trình chuẩn bị, đăng ký, đánh giá chứng nhận VietGAP

———————————————————————————————————————————————————————-

Để tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi và Đăng ký VietGAP chăn nuôi, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/
 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 SPS CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với chuyên gia giàu kinh nghiệm, SPS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ nhanh 🔴 Mạng lưới rộng khắp ba miền, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ nhanh chóng 
✅⭐ Chi phí thấp ☎️ 0969.555.610

 

Hà Nội

Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

sales@sps.org.vn

0969.555.610

Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thủy Lợi 4 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh

sales@sps.org.vn

0969.555.610

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận GRS

Chứng nhận RCS

Chứng nhận OCS

Chứng nhận GOTS

 

Thông tin

Dịch vụ

 • Chứng nhận hệ thống
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Trách nhiệm xã hội
 • Công cụ cải tiến

Fanpage

Facebook Youtube Chanel Tiktok Twitter Instagram Linkedin

error: Content is protected !!